Stránka Skladové doklady slouží k vytvoření, správě a evidenci skladových dokladů z nákupu, prodeje, výdeje a také inventurních dokladů.

Skladové doklady

1 Tržby – Zobrazení dokladů o tržbě za uzavřená prodejní období (tyto doklady jsou automaticky vytvořeny při zvolení Načíst tržby, pokud je v systému nezpracovaná uzávěrka).

2 Nákup – Správa a evidence nákupních dokladů.

3 Remitenda – Správa dokladů Remitenda (zpětné odkoupení zboží dodavatelem, př. noviny).

4 Převodka – Správa a evidence pohybu zboží mezi sklady.

5 Ostatní příjem – Správa dokladů ostatního příjmu (přijato z jiné provozovny, darování, apod.).

6 Ostatní výdej – Správa dokladů ostatního výdeje (odpisy – zkažené či poškozené zboží, ztráta, likvidace apod.).

7 Inventura – Správa a evidence inventurních dokladů.

8 Výrobní doklady – Správa a evidence výrobních dokladů (tyto doklady jsou automaticky vytvořeny při uzávěrce, pokud se za období uzávěrky prodali položky vytvořené pomocí surovin).

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.