Skladové hospodářství slouží k evidenci, správě, sledování stavu a vlastností veškerých položek sortimentu a jejich pohybu na skladech. Účel skladového hospodářství je evidovat nákupy a příjmy zboží, sledovat jeho zásoby, porovnávat data z webového rozhraní manažera s realitou a docílit tak lepší kontroly nad sledováním stavu zboží. Tato funkce se skvěle využije v provozech s najatými zaměstnanci jako jakýsi “dozor”, který zamezuje nevysvětlitelnému mizení zboží z provozovny. Z dlouhodobého hlediska může poskytovat užitečné informace, které mohou zlepšit kvalitu Vašeho podnikání.

Pro používání skladového hospodářství je nutné nejprve mít:

  1. Nastavené sklady
  2. Nastavený číselník jednotek
  3. Vytvořené partnery (dodavatele a odběratele)
  4. Vytvořené a řádně nastavené skladové položky

Rozdělení kapitoly Skladové hospodářství