Pro opravení chyby, kvůli které se Vám netiskne FIK (dlouhý PKP), zkuste tyto způsoby:


1. Ruční odeslání z rychlých voleb

Pro manuální odeslání účtenek klikněte v rychlých volbách na tlačítko 1 etržby.

Rychlé volby - etržby


2. Zkontrolovat připojení k internetu

V rychlých volbách ťukněte na tlačítko 1 Nastavení nebo na modul 2 Systém a pak dále na Nastavení.

Připojení k internetu


3. Ověřovací mód

Překontrolujte v rychlých volbách, zda nemáte zapnutý 1 Ověřovací mód.

Ověřovací mód

Pokud ano, přihlašte se do manažera, přejděte do NastaveníParametry EET, deaktivujte funkci 2 Ověřovací mód a klikněte na 3 Uložit změny.

Nastavení - Parametry EET

Pokladnu je zapotřebí zreplikovat.


4. Prodloužit časový limit v parametrech EET

Máte-li pomalé připojení k internetu, prodlužte časový limit odeslání účtenek ve webovém rozhraní manažera.

Přihlašte se do manažera a přejděte do záložky NastaveníParametry EET, kde zvyšte 1 Časový limit a 2 Uložte změny.

Parametry EET - Časový limit

Pokladnu je zapotřebí zreplikovat.V ostatních případech se nejspíše jedná o chybu na daňovém portálu. Pokud se kód FIK nebude tisknout i další den, kontaktujte prosím zákaznickou podporu.

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.

Vladimír napsal: Aug 8, 2018

Přeji pěkný den,

Jsem obyčejným zákazníkem (kupujícím), avšak v rámci celého projektu bych si dovolil několik připomínek.

Je pěkné a potěšující, že pro provozovatele je vytvářen větší a větší komfort v rámci vedení účetnictví. To nelze nijak jinak hodnotit než jako přínos a pomoc.

Co však zákazník. Obyčejný zákazník, který přijde a obdrží účtenku jejímž obsahem je pouze č.účtenky, datum a čas prodeje, částka kterou zaplatil. No, abych nezapomněl - číslo terminálu.

Všechno je O.K. až na to, že chybí FIK nebo BKP. On ten zákazník se chce i s touto účtenkou přihlásit v rámci "Účtenkové loterie", avšak bez alespoň jednoho z těchto údajů to skutečně není možné. Dokonce není možné, ze strany zákazníka, se dostat i informacím o položkách za které platil.

S prominutím, ve Vaši aplikaci prostě chybí možnosti, a domnívám se i právo zákazníka, dostat se k vizualizaci dané účtenky, jejich položkám a jednotlivým FIK respektive BKP kódům. Bez těchto není schopen zákazník uplatnit své právo přihlásit tu kterou účtenku v rámci "účtenkové loterie", a č.účtenky prostě nepostačuje. Navíc i možnost vlastní, bezprostřední kontroly zákazníka za co mu bylo markováno je bez položkového vyjádření více jak problematické - no spíše nemožné. Vůbec se nedomnívám, že takto vydaný "zjednodušený pokladní doklad" je to správné řešení. Ano pro firmu je to O.K., ale zákazník na to pouze hledí s vykulenýma očima.
Já osobně jsem se snažil hledat účtenku č.194180808071952; terminál: 51003T1. Poukazuji, že jsem to bral jako prostý zákazník. No internet mi pouze "nadával" - nic nedodal. A dovolím si konstatovat, že já osobně chci mít kontrolu nad svými financemi. A je bezpředmětné, aby mi někdo říkal, že si to mám překontrolovat na pokladně. To jsou nepodstatné argumenty. Já si to chci zkontrolovat tehdy kdy já uznám za vhodné. Avšak účtenku, mnou dříve uvedenou, tak podle této si zkontrolovat prostě nemohu. PROSTĚ V TOMTO VIDÍM JEDEN VELKÝ PROBLÉM. Mj. jak poté, bezprostředně za pokladnou může zákazník cokoliv reklamovat, pokud ani nedokáže vyhodnotit co mu bylo účtováno!!!!

Dovolím si přát, že to nebyla až tak velká kritika. Já osobně každý postup vpřed, co se týká elektronické komunikace, podporuji. Ale nesmí být upozaďovány zájem, práva a potřeby zákazníka. A v případě popsané účtenky, dle mého názoru jsou. (Chtěl jsem připojit i kopii dané účtenky, ale Váš systém to zákazníkovi neumožňuje. Tzn. že nadefinuji č.terminálu a č.účtenky a zákazníkovi se zobrazí co, kdy, kde, komu a kolik zaplatil. A je pouze na něm jakým způsobem s tím naloží. No a prostě toto nelze, a toto vidím jako jednu z velkých chyb - nedostatků vydávaných "zjednodušených účtenek" Vašeho systému.
Ani si nedovedu představit, jaké by byly reakce pokud by se klient vrátil a požadoval by vysvětlit účtované položky. Ano vše se dá dohledat, ale vždy to představuje "křeč" a vytváření zbytečně vzniklé "ostré" atmosféry mezi prodejcem a zákazníkem. A právě proto si dovolím o tomto hovořit.

S přátelským pozdravem

nowedding