Funkce záporná položka slouží ke stornování určité položky v účtu.


Jak funkci záporná položka používat?

  1. Namarkujte a zaplaťe účet, popř. uložte účet na stůl.
  1. Vstupte na markovací obrazovku nebo otevřete požadovaný účet na stole. Ťukněte na tlačítko 1 Záporná položka. Tlačítko zčervená (je aktivní).

Jak používat funkci záporná položka - krok 2
  1. Ťukněte na požadovanou 2 Prodejní položku. Tím záporně namarkujete tuto položku jednou.
    Pokud markujete více položek, nejprve stiskněte požadovaný počet ťuknutím na 3 Číselníku a poté ťukněte na požadovanou 2 Prodejní položku.

Jak používat funkci záporná položka - krok 3
  1. Postup opakujte pro namarkování všech požadovaných položek, následně zvolte typ platby ťuknutím na 4 Typ platby. Tím se vytiskne účtenka se zápornými hodnotami, popř. uložte účet na stůl kliknutím na tlačítko 5 Uložení účtu.

Jak používat funkci záporná položka - krok 4