Tato funkce Vám umožní efektivnější markování, jedná-li se o skupinu položek s jednotlivě odlišnými cenami (např. sladké nápoje, Trička a další…).

Jak založit skupinovou položku?

  1. V manažeru přejděte na stránku markování klikněte na tlačítko 1 Přidat. Otevře se okno s možností přidání Položky, Skupinové položky či Skupiny (pro balíček Pro i Záložky).

Přidání skupinové položky - krok 1
  1. V okně přidat klikněte na 2 Skupinovou položku, poté klikněte na 3 Přidat, pokud již skupinovou položku založenou máte, nebo klikněte na 4 Přidat novou skupinovou položku.

Přidání skupinové položky - krok 2
  1. Po kliknutí na 4 Přidat novou skupinovou položku se objeví okno pro přidání nové skupinové položky. Vyplňte požadované údaje 5 a poté klikněte na 6 Přidat položku pro přidání nové skupinové položky.

Přidání skupinové položky - krok 3


Jak markovat se skupinovou položkou?

Pokud jste v manažeru prováděli změny na markovací obrazovce, proveďte replikaci.

  1. Na markovací obrazovce naťukejte nejdříve na 1 Číselníku počet a cenu dané položky (např. 2×35) a poté klikněte na 2 Skupinovou položku kterou jste založili.

Jak markovat se skupinovou položkou - krok 1
  1. Nebo klikněte nejprve na 2 Skupinovou položku, následně se otevře okno pro zadání ceny, kde zadejte 4 Cenu pomocí 3 Číselníku a zvolte OK.

Jak markovat se skupinovou položkou - krok 2
  1. Vlevo nahoře se objeví 5 namarkovaná Položka. Po namarkování všech požadovaných položek klikněte na vámi požadovaný 6 Typ platby.

Jak markovat se skupinovou položkou - krok 3