Nastavení síťových parametrů tiskárny Rongta RP80W LAN/WiFi

  1. Připojte síťovou tiskárnu (LAN (kabel), WiFi) přes USB kabel k počítači.
  2. Z instalačního CD, které naleznete v balení u tiskárny, nainstalujte potřebné ovladače – DriverInstall. Alternativně lze ovladače stáhnout ze stránek výrobce tiskárny – Rongta.
  3. Po instalaci ovladačů naleznete uvnitř staženého souboru program s názvem RongtaPrinterTool. Ten slouží ke konfiguraci tiskárny.
  4. Program spusťte a proveďte následující konfiguraci tiskárny:

a) V záložce Base změňte Code Page na WCP1250 Central Europe a Baud Rate na 19200, poté klikněte na spodní tlačítko Set.

b) V záložce Ethernet nastavte pevnou IP adresu, masku sítě (Sub mask) a výchozí bránu (Gateway) Port 9100. Poté klikněte na tlačítko Set.

c) Záložka WiFi je jen pro tiskárny, které nemají připojení přes internetový kabel. Pokud máte Wifi tiskárnu, do této záložky zadejte SSID – název Vaší WiFi, šifrování (standard je WPA-PSK/WPA2-PSK), poté heslo (PSK Key) a klikněte na Set.

d) Poslední nastavení se nachází v záložce RPP, kde musí být nastaven Baud Rate na 19200 a Code Page na WCP1250 Central Europe. Poté klikněte na Set.

  1. Nyní stačí tiskárnu z počítače odpojit a na Markeetě ji nastavit jako objednávkovou tiskárnu nebo tiskárnu účtenek.

Nastavení tiskárny na pokladně Markeeta

  1. Po přihlášení jděte do Rychlých voleb, zvolte modul Zařízení, vyberte Vámi požadovaný typ tiskárny (objednávková, tiskárna účtenek) a klikněte na Připojit.
  2. InterfaceLAN/Wifi, IP Adresa – ta, kterou jste zadávali na počítači, IP Port – 9100 a ModelPRINTER_RONGTA_RP80W_LAN_WIFI. Následně zvolte zkušební tisk. Pokud se Vám vytiskl lístek, máte vše nastaveno správně. Pokud ne, proveďte několik následujících kroků:

a) Zkontrolujte zda v tiskárně máte papír a svítí jen zeleně kontrolka Power.

b) Tiskárnu vypněte, zapněte a nechte pár vteřin, než se připojí k internetu.

c) Pokud stále nefunguje zkušební tisk, vraťte se ke kroku č.4 u nastavení síťových parametrů a proveďte opětovnou konfiguraci tiskárny.

V případě potíží, kontaktujte zákaznickou podporu.