Aby byla zajištěna správná funkčnost dotykové pokladny a komunikace se serverem, je třeba, aby aplikace Markeeta byla aktuální.
Z toho důvodu občas pokladna vypíše upozornění o nové aktualizaci systému.


Aktualizace dotykové pokladny

Aktualizaci dotykové pokladny provedete několika jednoduchými kroky.

a) Upozornění na aktualizaci

  1. Na dostupnost nové verze můžete být upozorněni dvěma způsoby:
  • Zelenou lištou s upozorněním

Upozornění na aktualizaci - zelená lišta

  • Informačním oknem s upozorněním

Upozornění na aktualizaci - informační okno

  1. Pokud se Vám aktualizace nehodí v aktuální dobu, můžete ji ukončit a vrátit se k ní později (odložit ji na dobu nezbytně nutnou).
  1. Jakmile budete mít možnost aktualizovat přejděte do Rychlých voleb, klikněte na modul 1 Systém.

Rychlé volby - Systém

  1. Následně zvolte u nové verze aplikace možnost 2 Nainstalovat.

Aplikace - Nainstalovat


b) Spuštění aktualizace

  1. Jestliže se rozhodnete spustit instalaci aktualizace, ať už při upozorněním, či spuštěním odložené aktualizace, zobrazí se Vám informace o spuštění instalace. Pro pokračování klikněte na 3 OK.

Informace o instalaci aktualizace

  1. Následně se zobrazí nutné upozornění požadovaného přístupu k datům. Po kliknutí na 4 Instalovat se již spustí samotná instalace (doba instalace se pohybuje okolo 1 – 2 minut).

Informace o přístupu k zařízení


c) Dokončení

  1. Po dokončení instalace se otevře okno s informací “Aplikace je nainstalována”. Pokračujte kliknutím na 5 Otevřít.

Dokončení instalace

  1. Aplikace Markeeta bude spuštěna, načte se přihlašovací obrazovka. Tímto je instalace dokončená a Váš systém se nachází na aktuální verzi.

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.