Stránka Skladové položky zobrazuje přehled všech prodejních a skladových položek a informace o nich (zasoba na skladu, historie nákupních cen, skladová karta, atd.)

Skladové položky

1 Prodejní skupiny – Seznam Vámi vytvořených prodejních skupin.

2 Přidat položku – Otevření okna pro přidání nové skladové položky.

3 Název skladu – Můžete přepínat mezi Vámi vytvořenými sklady.

4 Nulové zásoby – Zapnout / vypnout zobrazení skladových položek, které mají nulovou zásobu.

5 Hromadné operace – Možnost odstranit vybrané položky nebo změnit hromadně jejich DPH (na dané stránce).

6 Odečítat aktuální prodej – Při zapnutí přepínače se v manažeru zobrazí zásoba skladů on-line (stav skladu se však změní až po provedení uzávěrky na pokladně a načtení tržeb).

7 Hledat – Zadejte hledaný výraz a spusťte vyhledání pomocí lupy.

8 Ikona tužky – Úprava již vytvořené skladové položky; Ikona koše – Smazání stávající skladové položky.

9 Jít na stránku – Zadejte číslo stránky a potvrďte (Enterem) pro přechod na ni.

10 Zobrazit filtry – Zobrazí se pole filtrů, dle kterých lze filtrovat skladové položky (filtrovat dle názvu, prodejní ceny, DPH, měrné jednotky, EANu…).

11 Nastavení tabulky – Nastavení uspořádání a zobrazení sloupců u skladových položek.

12 Export – Otevření okna pro export tabulky skladových položek. Po výběru druhu exportu a potvrzením tlačítkem OK, se Vám automaticky vygeneruje a stáhne Excel soubor obsahující všechny vybrané položky a data o nich.

Okno Export dat

13 Import – Otevření okna pro import skladových položek pomocí tabulky EXCEL (nahrání položek z externího souboru Vám usnadní práci, pokud potřebujete do Managera nahrát víc položek a nechcete je zadávat po jedné).

Import položek

14 Kompletní – Zvolte, pokud chcete importovat položky nejen s názvem, skupinou a cenou, ale i s jednotkou, PLU, EAN, skladem, názvem pro tisk a DPH.

15 Stažení šablony – Po zvolení se Vám stáhne šablona, do které vyplníte příslušná data o skladových položkách a následně je přes kliknutí na 16 Vložte soubor – importujete do Managera.


Jak přidat novou skladovou položku ?

 1. Klikněte na 1 Přidat položku.

Jak přidat novou skladovou položku - krok 1
 1. Otevře se okno k vytvoření nové skladové položky. Je zapotřebí vyplnit první tři záložky – 1 Základní údaje, 2 Markování, 3 Sklad.

Jak přidat novou skladovou položku – krok 2

1 Základní údaje – Zadejte údaje o dané položce (Název, DPH, Měrnou jednotku, atd.).

2 Markování – Zadejte vlastnosti prodeje (Dotaz na název/cenu, barvu tlačítka, atd.).

3 Sklad – Vyberte sklad a nastavte minimální a maximální zásoby, pro nově tvořenou položku.

4 Skladová karta – Slouží k přehledu historie pohybů položky na skladu (záložka je zpřístupněna po vytvoření skladové položky).

5 Historie nákupních cen – Přehled pohybů skladové položky a vývoj cen dle nákupních dokladů (záložka je zpřístupněna po vytvoření skladové položky).

6 Suroviny – Zde můžete přidat jednotlivé položky, ze kterých se výsledná položka vyrábí (př. z jakých surovin vyrábíme jídlo). Dané položky (suroviny) budou po uzávěrce odtěženy ze skladu. Př.: Mám sud piva a prodávám v 0,5l a 0,3l sklenice, pomocí surovin se mi odtěží pivo ze sudu a ukáže se mi, kolik piva zbývá ve skladu (záložka je zpřístupněna po vytvoření skladové položky).

7 Rozpis – Zde můžete přidat jednotlivé položky, ze kterých se výsledná položka skládá. Prodejní cenu položky bude tvořit součet prodejních cen jednotlivých položek na rozpisu. Př.: Má být vytvořen Dárkový koš. Do rozpisu je nutné uvést všechny položky, které do koše mají být vloženy. Prodejní cena jednotlivých položek + cena koše vytvoří výslednou cenu položky Dárkový koš (záložka je zpřístupněna po vytvoření skladové položky).

 1. Vyplňte tedy první záložku 1 Základní údaje.

Jak přidat novou skladovou položku - krok 3

1 Název – Název skladové položky, který se bude zobrazovat na dotykové pokladně.

2 DPH – Daň z přidané hodnoty dané skladové položky (0%, 10%, 15%, 21%).

3 Měrná jednotka – Měrná jednotka skladové položky (kg,l,ks,atd.)

4 Skupina – Zvolte si z Vámi předdefinovaných skupin (nové skupiny můžete vytvořit v kapitole Další možnostiDalší možnosti).

5 Prodejní cena – Nastavte prodejní cenu skladové položky. V kombinaci s nastavením nákupní ceny položky umožňuje sledovat tržby a zisky prodejních období.

6 Nákladová cena – Nákupní cena skladové položky. Pole je možné nechat prázdné, automaticky se vyplní po naskladnění položky pomocí nákupního dokladu, kde když zaškrtnete pole Aktualizovat nákladovou cenu, bude se nákupní cena položky aktualizovat vždy po zamknutí dokladu (více v kapitole Nákup).

7 Typ:

 • Zboží – Koncové zboží, které je prodáváno (uvařené jídlo, sestavená skříň, pivo v lahvi, apod.).
 • Služba – Služba, která je poskytována (oprava auta, úprava účesu, apod.) většinou nevyžaduje žádné suroviny, neeviduje se stav na skladu.
 • Materiál – Materiál, který je používán např. k výrobě zboží (suroviny potřebné k přípravě jídla), neprodávají se na dotykové pokladně, jen se eviduje jejich cena a stav na skladu.

8 Nahrát obrázek – Nahraný obrázek se bude zobrazovat na dotykové obrazovce při markování místo názvu položky.

9 Prodejní cenaVíce – Po přepnutí tlačítka Více na aktivní se objeví okno, ve kterém si můžete nastavit Cenové skupiny, ty se Vám pak při markování zobrazí po kliknutí na položku (musíte mít v Prodejních položkách povoleno Zadání ceny při prodeji) a můžete si vybrat jakou cenu z předvolených cenových skupin zvolíte (př. Prodávám housky, stálá cena jsou 3 koruny, pokud ale přijde někdo, kdo si jich vezme 100 snížím na 2,70 Kč/kus; 200 snížím 2,50 Kč /kus. Cenová skupina A je tedy 2,70 Kč, Cenová skupina B 2,50 Kč).

Okno Úprava prodejních cen
 1. Klikněte na záložku 2 Markování a vyplňte příslušná pole.

Jak přidat novou skladovou položku – krok 4

1 Barva tlačítka – Barva tlačítka, které se bude zobrazovat na dotykové pokladně.

2 PLU – Kód PLU (systém identifikačních čísel zboží).

PLU (zkratka anglického price look-up code, „kód pro dohledání ceny“) je systém identifikačních čísel zboží. Každé položce můžete přiřadit jedinečné číslo. Pokud zadáte toto číslo na pokladně (pomocí číselné klávesnice), vloží se produkt do markovaných položek. Tímto způsobem lze zrychlit zadávání položek při markování, pokud si obsluha pokladny takové kódy pamatuje. PLU může být v některých případech vazbou mezi pokladním a jiným (např. ekonomickým) systémem.

3 EAN – Kód EAN.

Zadáním EANu dojde k vazbě mezi položkou a čárovým kódem. Pokladna umí po připojení čtečky čárového kódu takový kód načíst. Následně zjistí, jaký sortiment/položka se k tomuto kódu váže a vloží jej jako markovanou položku na účet..

Prodejní položky (Nastavení) - Povolení PLU, EAN a katalogů.

4 Zadání názvu při prodeji – Po aktivaci této funkce Vás pokladna vždy vyzve k zadání názvu u daného výrobku, ten se bude zobrazovat na účtence.

5 Zadání ceny při prodeji – Po aktivaci této funkce Vás pokladna vždy vyzve k zadání ceny u daného výrobku, ta se bude zobrazovat na účtence.

6 Vážená položka – Funkce slouží k vážení položek – při stisku prodejní položky na markovací obrazovce, se položka automaticky zváží a namarkuje (pro tuto funkci je zapotřebí zakoupit dotykovou váhu a mít ji připojenou k dotykové pokladně – lze zakoupit zde).

7 Zpráva do kuchyně – Při aktivaci funkce, se z prodejní položky stane poznámka pro kuchyni (změna přílohy, typ propečení, apod.)

8 Objednávková tiskárna – Určení, na jakou tiskárnu se bude tisknout objednávka (např. do kuchyně).

 1. Klikněte na záložku 3 Sklad a vyplňte příslušná pole.

Jak přidat novou skladovou položku – krok 5

1 Sklad – Vyberte z Vámi předdefinovaných možností.

2 Minimální zásoba – Minimální zásoba, kterou požadujete mít na skladu.

3 Maximální zásoba – Maximální zásoba, kterou požadujete mít na skladu.

 1. Přidání položky potvrdíte stisknutím 4 Přidat položku.


Jak upravit nebo smazat skladovou položku ?

Skladové položky

1. Úprava skladové položky

 1. Klikněte na 1 ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě skladové položky.
 2. Proveďte Vámi požadované změny.

Okno Úprava skladové položky
 1. Pro uložení Vámi provedených změn klikněte na 2 Upravit položku.
  Pokud chcete úpravu skladové položky zrušit, klikněte na Křížek v pravém horním rohu.

1.1. Suroviny

Záložka Suroviny slouží k řetězovému odtěžení položek, tzn. máme-li hotové jídlo, které se skládá ze surovin nebo prodáváme-li pivo, které čepujeme ze sudu, při uzávěrce se ze stavu odtěží suroviny dle prodeje (uvařeno 10 porcí nebo prodáno 10 piv, systém automaticky rozpočítá a odečte stav surovin ze skladu).

 1. Pro úpravu Surovin klikněte u vybrané skladové položky na Ikonu tužky. Dále přejděte na záložku Suroviny a klikněte na tlačítko 1 Přidat položku.

Záložka Suroviny
 1. Otevře se nové okno pro přidání suroviny. Vyplňte příslušná pole.

Okno Nová položka (Suroviny)

1 Skladová položka – Vyplňte název suroviny (již existující skladové položky). Systém Vám napoví jméno skladové položky, potvrďte ji kliknutím levým tlačítkem myši.

2 Množství – Zadejte množství skladové položky, které je potřeba pro výrobu Vámi zadaných porcí.

 • Nákladová cena – Bude automaticky načtena dle Vámi zadaných hodnot při naskladnění suroviny (Nákupní doklady).

3 Sklad – Vyberte sklad, ze kterého bude surovina (skladová položka) odtěžena.

 1. Kliknutím na tlačítko 4 Přidat položku přidáte položku na seznam Surovin. V případě, že chcete zrušit přidání nové suroviny, klikněte na Křížek v pravém horním rohu.

1.2. Rozpis

Záložka Rozpis slouží k vytváření prodejních položek, které se skládají z jiných položek (př. basa piv = pivo a šest lahví nebo třeba dárkový košík = košík a jeho obsah)

 1. Pro úpravu Rozpisu klikněte u vybrané skladové položky na Ikonu tužky. Dále přejděte na záložku Rozpis a klikněte na tlačítko 1 Přidat položku.

Záložka Rozpis
 1. Otevře se nové okno pro přidání položky. Vyplňte příslušná pole.

Okno Nová položka (Rozpis)

1 Skladová položka – Vyplňte název skladové položky (položka již musí být v systému vytvořena). Systém Vám napoví jméno skladové položky, potvrďte ji kliknutím levým tlačítkem myši.

2 Množství – Zadejte množství skladové položky, které je potřeba pro vytvoření Vašeho výrobku.

3 Zobrazovat na účtence – Pokud je tlačítko aktivní, na účtence budou rozepsány všechny skladové položky, ze kterých se výrobek skládá.

 • Prodejní cena – Bude automaticky doplněna dle Vámi zadaných informací při tvorbě skladové položky.

4 Sklad – Vyberte sklad, ze kterého se bude skladová položka odtěžovat.

 1. Kliknutím na tlačítko 5 Přidat položku přidáte položku na seznam Rozpisu. V případě, že chcete zrušit přidání nové položky, klikněte na Křížek v pravém horním rohu.

2. Smazání skladové položky

 1. Klikněte u příslušné skladové položky na 1 ikonu koše. Otevře se okno k potvrzení smazání skladové položky.

Potvrzení smazání skladové položky
 1. Tlačítkem Ano potvrdíte smazání skladové položky. Tlačítkem Ne či křížkem okno zavřete.