V této kapitole naleznete odpovědi na nejčastější otázky týkající se Skladového hospodářstvíSkladových dokladů.
Proč se po vytvoření nákupního dokladu nezměnil stav skladu?

Pokud se po vytvoření nákupního dokladu nezměnil stav skladu, pravděpodobně nebyl doklad Uzamčen.V tom případě by stránka Nákupu vypadala jako na obrázku níže. Doklad byl pouze uložen a pomocí Ikony tužky a koše se dá upravovat.

Stránka Nákup

Návod: Jak uzamknout nákupní doklad?

 1. Pokud chcete doklad uzamknout, je zapotřebí zvolit 1 Ikonu tužky. Otevře se okno Detail nákupu.
 2. Zvolte 2 Zamknout – Po stisknutí dojde k uzamčení dokladu a položky budou naskladněny (doklad po uzamčení stačí uzavřít křížkem).

Jak uzamknout nákupní doklad?

Stránka Nákup bude vypadat následovně.

Stránka Nákup - Uzamčený doklad

3 Ikona zámek – Poukazuje na fakt, že je doklad uzamčen.Jak odemknout a upravit doklad, když na stránce vyskakuje hláška „Akce nelze provést, datum je v uzavřeném intervalu“?

Pokud se Vám při pokusu o odemčení uzamčeného dokladu v dolní části obrazovky objeví tato hláška, je zapotřebí zrušit poslední uzávěrku skladu.

Datum v uzavřeném intervalu

Návod: Jak zrušit poslední uzávěrku skladu?

 1. Zavřete doklad křížkem.
 1. V červené liště na levé části obrazovky zvolte Nastavení a následně v šedé liště Sklady.
 1. U příslušného skladu klikněte na Ikonu tužky, otevře se okno Úprava skladu.

Úprava skladu
 1. Zvolte 1 Zrušení poslední uzávěrky.
 1. Otevře se okno Zrušení poslední uzávěrky, zvolte Ano.

Zrušení poslední uzávěrky

Mezikrok 1 – Pokud byla v daném intervalu provedena Inventura, vyskočí následně okno Zrušit uzamčení inventury. Zvolte Ano.

Zrušení uzamčení inventury
 1. Vraťte se zpět do Skladových dokladů, odemkněte a upravte potřebný doklad, následně jej opět uzamkněte.

Mezikrok 2 – Pokud jste rušili uzamčení inventury je potřeba ji ručně opět zamknout (Skladové dokladyInventura).

 1. Následně se opět vraťte do NastaveníSklady. U příslušného skladu zvolte Ikonu tužky, otevře se okno pro Úpravu skladu.
 1. Zvolte 2 Nastavit uzávěrku – otevře se okno Nastavení uzávěrky.

Opětovné nastavení uzávěrky
 1. Zvolte dnešní datum a tlačítko OK.

Nastavení uzávěrky


Proč se po provedení Uzávěrky na pokladně, nezměnil stav skladu v Manageru?

Pokud se Vám po Uzávěrkách nemění stav skladů, pravděpodobně nejsou načítány tržby. Pro správné fungování skladového hospodářství je důležité načítat tržby. Doporučujeme provádět tento úkon pravidelně (pokud možno po každé uzávěrce). Čím větší interval od posledního načtení tržeb (čím více účtenek), tím déle pak samotné načtení probíhá.


Návod: Jak načítat tržby?

 1. Zvolte v Manageru Skladové dokladyTržby.

Tržby - Načítání tržeb
 1. Zvolte 1 Načíst tržby. Po načtení tržeb se vytvoří doklad o tržbách – právě vytvoření tohoto dokladu změní stav skladu (pokud jste v daném období prodali položku tvořenou surovinami, zároveň se Vám ve výrobních dokladech vytvoří výrobní doklad k danému období).


Je potřeba po vytvoření inventury ručně upravovat stav skladů?

Po správně vytvořené inventuře není potřeba ručně cokoliv upravovat. Při dokončení inventurního dokladu se automaticky vytvoří doklady v záložkách Ostatní příjem a Ostatní výdej (podle toho zda zboží přebývá či chybí) a tím se sklad upraví dle dat zadaných v inventuře.Proč mi nejde uzamknout inventurní doklad?

V případě, že po kliknutí na 1 Zamknout se Vám na spodu obrazovky objeví informační hláška 2 Při změně stavu došlo k chybě, je to z toho důvodu, že není načteno či aktualizováno očekávané množství, na což upozorňuje 3 Červený vykřičník.

 1. Klikněte na 4 Soupisový list.

Aktualizace inventury - Krok 1
 1. Rozklikněte lištu 5 a zvolte Aktualizovat soupisový list, následně klikněte na 6 Proveď.

Aktualizace inventury - Krok 2
 1. Část údajů v tabulce se změní či doplní (modrý rámeček), v tuto chvíli již můžete zvolit 7 Zamknout.

Aktualizace inventury - Krok 3

Uzamčenou inventuru poznáte díky znaku Zámku (modrý rámeček).

Uzamčená inventura