Záložka Číselník jednotek slouží ke správě měrných jednotek k prodeji položek.

Číselník jednotek

1 Přidat jednotku – Otevření okna pro přidání nové jednotky.

2 Hromadné operace – Slouží k odstranění všech vybraných jednotek na dané stránce.

3 Tabulka jednotek – Tabulka všech vytvořených měrných jednotek.

4 Zobrazit filtry – Zobrazit pole filtrů, dle kterých lze vyhledávat v tabulce jednotek.

5 Nastavení tabulky – Nastavení uspořádání sloupců zobrazení číselníků jednotek.

6 Export – Export tabulky číselníků jednotek do Excelu.


Jak přidat novou měrnou jednotku?

  1. Klikněte na 1 Přidat jednotku. Otevře se nové okno Přidání jednotky.
  1. Vyplňte požadovaná pole.

Přidání nové měrné jednotky

2 Název jednotky – Název nové jednotky (ks, balení, atd.)

3 Název pro tisk – Název, který se bude tisknout na účtence.

4 Kód – Zadejte kód používaný pro jednotku.

  1. Potvrďte vytvoření nové jednotky kliknutím na 5 Uložit. Pro zrušení vytváření nové jednotky, klikněte na křížek.


Jak upravit nebo smazat již existující jednotku?

Úprava a smazání měrné jednotky

Úprava jednotky

  1. Klikněte na 1 Ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě jednotky.
  1. Proveďte Vámi požadované změny.

Úprava měrné jednotky
  1. Klikněte na 2 Uložit pro uložení provedených změn. Pokud chcete vytvoření nové jednotky zrušit, klikněte na křížek.

Smazání jednotky

  1. Klikněte na 1 ikonu koše. Otevře se okno k potvrzení smazání jednotky.

Odstranění měrné jednotky
  1. Pro potvrzení smazání, klikněte na ANO. Pokud chcete zrušit smazání jednotky, klikněte na NE nebo křížek.