Modul zařízení slouží k nastavení jednotlivých periferií, které jsou připojeny k dotykové pokladně (tiskárna, váha, kasa a čtečka).

  1. Kliknutím na 1 Zařízení, otevřete okno zařízení.

Rychlé volby - Zařízení
  1. V okně zařízení můžete nastavovat jednotlivé periferie.

Modul zařízení

1 Typ a název periferií, které jste si nastavili na webovém rozhraní manažera.

2 Připojit – Ťukněte pro připojení zařízení.

3 Zpět na rychlé volby – Návrat na Rychlé volby.


Jak připojit zařízení?

  1. Klikněte na Připojit. Otevře se okno pro nastavení daného zařízení.

Nastavení zařízení
  1. Ťukněte na tlačítko 1 Interface a vyberte jak je dané zařízení připojeno (USB, LAN/WiFi, Bluetooth, Vestavěné zařízení).
  1. Vyberte název zařízení kliknutím na tlačítko 2 Vybrané zařízení.
  1. Vyberte model zařízení ťuknutím na tlačítko 3 Model.
  1. Ťukněte na tlačítko 4 Zkušební tisk pro otestování tisku.
  1. Pokud zkušební tisk proběhl úspěšně, ťukněte na tlačítko 5 Uložit pro uložení nastavení.