V záložce Cenové skupiny vidíte přehled všech cenových skupin, které můžete přiřadit k jednotlivým prodejním položkám.

Cenové skupiny

1 Přidat skupinu – Otevření okna pro přidání nové cenové skupiny.

2 Ikona oka – Otevření náhledu na cenovou skupinu.


Jak přidat novou cenovou skupinu?

  1. Klikněte na 1 Přidat skupinu, otevře se okno Nová cenová skupina.
  2. Vyplňte požadované údaje.

Nová cenová skupina

2 Název – Název nové cenové skupiny.

3 Kód – Zadejte kód používaný pro cenovou skupinou.

  1. Potvrďte vytvoření nové cenové skupiny kliknutím na 4 Přidat. Pro zrušení vytváření nové skupiny, klikněte na křížek.


Jak upravit nebo odstranit cenovou skupinu?

Úprava a smazání cenové skupiny

Úprava skupiny

  1. Klikněte na 1 Ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě skupiny.
  2. Proveďte Vámi požadované změny.

Úprava cenové skupiny
  1. Klikněte na 2 Upravit pro uložení provedených změn. Pokud chcete vytvoření nové skupiny zrušit, klikněte na křížek.

Smazání skupiny

  1. Klikněte na 1 Ikonu koše. Otevře se okno k odstranění skupiny.

Odstranění cenové skupiny
  1. Pro potvrzení smazání, klikněte na ANO. Pokud chcete zrušit smazání skupiny, klikněte na NE nebo křížek.