Záložka Upravit obrazovky slouží ke správě a přidání obrazovek. Ty lze následně přepínat na dotykové pokladně v nastavení terminálu.


Jak přidat nebo upravit markovací obrazovku?

  1. Klikněte na záložku Upravit obrazovky (modrý rámeček). Zobrazí se okno Úprava markovacích obrazovek.

Jak přidat nebo upravit markovací obrazovku - krok 1
  1. Pro přidání nové obrazovky klikněte na tlačítko 1 Přidat další obrazovku.
    Proveďte požadované změny a poté je potvrďte kliknutím na tlačítko 6 Uložit.

Jak přidat nebo upravit markovací obrazovku - krok 2

2 Název – Úprava názvu markovací obrazovky.

3 Markování na stoly – Zapnutí / vypnutí funkce Markování na stoly.

4 Ikona koše – Smazání vybrané markovací obrazovky.

5 Ikona šipky – Kliknutím a podržením levého tlačítka můžete přesouvat pozici markovacích obrazovek.