Nejprve je nutné mít v manažeru v NastaveníProdejní položky aktivní funkci Používání PLU a Používání čárových kódů a u prodejních položek mít vyplněna pole PLU a EAN.


Jak markovat pomocí PLU/EAN?

  1. Na dotykové pokladně vstupte na markovací obrazovku (pokud jste prováděli změny u prodejních položek, proveďte replikaci).
  1. Zadejte pomocí 1 číselníku PLU či EAN kód položky.
  2. Klikněte na 2 EAN PLU a daná položka se objeví na 3 Seznamu.
  3. Pokud používáte čtečku čárových kódů, naskenujte kód na zboží, pro přidání zboží na 3 Seznam.

Markování s PLU / EAN

Nyní můžete markovat další položky pomocí PLU/EANu.

V tomto videu se dozvíte, jak používat čárové kódy a jak probíhá markování pomocí čtečky čárových kódů.