Postranní funkce se nachází na obrazovce rychlých voleb.

Postranní volby
 • Kopie účtu – Vytisknutí kopie účtu z stávajícího období prodeje.
 • Storno účtu – Storno účtu, který byl zaplacen a je ze stávajícího období prodeje.
 • Otevřít zásuvku – Tato funkce otevře pokladní zásuvku. Dostupnost funkce závisí na zakoupeném balíčku služeb a je nutné mít pokladní zásuvku zakoupenou a propojenou s dotykovou pokladnou (přehled pokladních zásuvek naleznete v Přehled příslušenství).
 • Rozdělení účtu – Slouží k rozdělení účtu na 2 či převedení účtu na jiný stůl (pouze pro balíček Standart a Pro).
 • Sestavy – Přehled prodaných položek a tržby v stávajícím období prodeje.
 • Sleva – Funkce sleva slouží k aplikování slevy na všechny položky.
 • Uzávěrka – Uzavření období prodeje, např. směny, změna obsluhy, atd.
 • Odhlášení – Odhlášení uživatele.
 • Identifikace zákazníka – Identifikace zákazníka pomocí věrnostní karty.
 • Aktivace zákazníka – Aktivace zákazníka pomocí věrnostní karty.
 • Změna pinu – Otevření okna pro vytvoření nového pinu.
 • Záporná položka – Funkce slouží k namarkování záporné položky (storno účtu).
 • Předúčet – Funkce umožňuje vytisknout účet aniž by došlo k jeho uzavření a odeslání (účet slouží k nahlédnutí).