Na záložce Rychlé volby můžete spravovat zobrazení nabídky postranních funkcí na dotykové pokladně.

Rychlé volby

1 Obrazovka – Informace pro kterou markovací obrazovku rychlé volby upravujete.

2 Určeno pro – Nastavení, pro jaký typ dotykové pokladny je určeno.

3 Sloupec s rychlými volbami – V tomto sloupci se zobrazují vybrané funkce. Tento sloupec lze upravovat přidržením a potažením jednotlivých položek.


Význam jednotlivých rychlých voleb

 • Kopie účtu – Díky této funkci můžete opětovně vytisknout účtenku. Více v kapitole Kopie účtu.
 • Změna pinu – Otevření okna pro vytvoření nového pinu.
 • Uzávěrka – Vytvoření uzávěrky pro aktuální interval. Více v kapitole Uzávěrka.
 • Storno účtu – Otevření okna pro výběr účtu jenž má být stornován (pouze účty z aktuálního intervalu, není možné stornovat účty po uzávěrce). Více v kapitole Storno účtu.
 • Odhlášení – Funkce vrátí uživatele na úvodní obrazovku přihlášení pomocí PIN kódu.
 • Otevřené účty – Otevření okna seznamu otevřených účtů. Více v kapitole Otevřené účty.
 • Sestavy – Otevření přehledů (finanční a druhový).
 • Otevření zásuvky – Tato funkce otevře pokladní zásuvku. Nutností je mít zakoupenou pokladní zásuvku a propojit ji s dotykovou pokladnou (přehled pokladních zásuvek naleznete v Přehledu příslušenství).
 • Záporná položka – Funkce slouží k namarkování záporné položky (storno účtu). Jak tuto funkci používat, naleznete v kapitole Záporná položka.
 • Rozdělení účtu – Slouží k rozdělení účtu na 2 či převedení účtu na jiný stůl (pouze pro balíček Standart a Pro). Více v kapitole Rozdělení účtu.
 • Sleva – Funkce slouží k aplikování slevy na všechny položky (poškozené, prošlé zboží atd..). Více informací v kapitole Sleva.
 • Předúčet – Funkce umožňuje vytisknout účet aniž by došlo k jeho uzavření a odeslání (účet slouží k nahlédnutí).