V případě, že Vám přestala tisknout tiskárna, postupujte podle těchto kroků:

a) Zkontrolujte, zda:

1. v tiskárně nedošel papír
2. je připojena ke zdroji napájení a k dotykové pokladně
3. je správně vložený papír (termovrstva směrem ven) – zkuste jej otočit.


b) Vyzkoušejte Self-test (vytiskne se zpráva s údaji o Vašem zařízení)

1. Nejprve tiskárnu vypněte.
2. Podržte tlačítko FEED a zároveň tiskárnu opět zapněte.
3. Pokud se vytiskne lístek s informacemi o zařízení, tiskárna je v pořádku a chyba bude pravděpodobně v nastavení či v propojení zařízení a pokladny (ne přímo v tiskárně).

4. V případě, že tiskárna lístek nevytiskne, pravděpodobně je chyba v ní a bude zapotřebí reklamovat zařízení (kontaktujte zákaznickou podporu).


c) Nastavení zařízení v dotykové pokladně

V nastavení zařízení se ujistěte, zda máte správně nastaveny parametry pro tiskárnu a vyzkoušejte zkušební tisk.

V případě, že tiskárna nadále netiskne, kontaktujte zákaznickou podporu telefonicky na čísle 222 264 265 nebo na e-mailové adrese podpora@markeeta.cz.