Na stránce Přehledy získáte kompletní přehled Vašich prodejů v systému Markeeta.
Přehledy lze rozdělit do základních skupin 1 Uzavřené účty a 2 Otevřené účty.

Přehledy

5 Období – Přehledy lze filtrovat dle zvoleného období, které můžete vybrat z nabídky (Dnes, Zítra, Tento týden, Minulý měsíc, apod.).

6 Terminál – Přehledy lze filtrovat též dle jednotlivých pokladních terminálů, které máte k provozovně zakoupené.

7 Vytisknout přehled – Přehled si můžete pohodlně vytisknout dle aktuálního filtrování.

8 Export ISDOC/Pohoda/MoneyS3 – Kliknutím se vytvoří exportní soubor v daném formátu (pouze pokud přehled není nulový)

9 Importovat iDoklad – V případě, že máte Markeetu propojenou s iDokladem, kliknutím můžete manuálně importovat data do iDokladu.

10 Finanční přehled – Přehledný výpis, ve kterém naleznete celkový hrubý prodej rozdělený dle typu platby, rekapitulaci DPH a rozdělení dle typu režimu EET, v němž byly prodeje uskutečněny.

11 Druhový přehled – V přehledu naleznete množství prodaných jednotlivých prodejních položek dle skupin, v nichž jsou zařazeny.