Záložka Výrobní doklady slouží k evidenci a tvorbě výrobních dokladů.

Výrobní doklady se tvoří dvěma způsoby:

 • 1. Ručně přes tlačítko Přidat doklad, kdy si díky dokladu naskladníte (vyrobíte) výrobek (tím, že vyskladníte dané suroviny, ze kterých bude vytvořen), který se Vám bude zobrazovat na zvoleném skladu.
 • 2. Automaticky po vytvoření Uzávěrky na pokladně, jsou doklady vytvářeny systémem, pokud se za období uzávěrky prodali položky vytvořené pomocí surovin (doklad zaznamená vytvoření a naskladnění položky, ve skladu ji však nenajdete, protože už byla prodána).

Výrobní doklady

1 Přidat doklad – Otevřít okno pro přidání nového výrobního dokladu.

2 Časové období – Zvolte časové období, za které chcete zobrazit výrobní doklady (Dnes, Tento týden, Příští měsíc, apod.)

3 Typ skladu – Zvolte příslušný sklad, za který chcete zobrazit výrobní doklady.

4 Hledat – Zadejte hledaný výraz a stisknutím lupy spusťte vyhledávání.

5 Zámeček – Symbol poukazující na skutečnost, že daný doklad je uzamčený (změnil se dle něj stav skladu). V tuto chvíli je možné si jej prohlédnout přes červenou ikonu oka. Po kliknutí na tuto ikonu se otevře okno detailem dokladu (pro opravu zamčeného dokladu je potřeba nejprve jej odemknout). Pokud zvolíte tlačítko Odemknout, v dokladu budete moci provádět změny, nezapomeňte doklad poté opět Uzamknout.

6 Ikona tužky – Otevřít a upravit stávající výrobní doklad; Ikona koše – Odstranit stávající výrobní doklad.

7 Jít na stránku – Zadejte číslo stránky a potvrďte (Enterem) pro přechod na ni.

8 Zobrazit filtry – Zobrazení pole filtrů, dle kterých je možné vyhledávat výrobní doklady (dle čísla, popisu, skladu, partnera, čísla dokladu).

9 Nastavení tabulky – Nastavení zobrazení a uspořádání sloupců tabulky výrobních dokladů (datum, sklad, rok, nákladová cena, partner,číslo dokladu).

10. Export – Otevření okna pro export tabulky výrobních dokladů. Po výběru druhu exportu a potvrzením tlačítkem OK, se Vám automaticky vygeneruje a stáhne Excel soubor.

Okno Export dat


Jak vytvořit nový výrobní doklad?

 1. Klikněte na 1 Přidat doklad. Otevře se okno k vytvoření nového výrobního dokladu.

Tvorba výrobního dokladu – krok 1
 1. Vyplňte požadované údaje.

Tvorba výrobního dokladu – krok 2

1 Základní údaje:

2 Popis – Popis výrobního dokladu.

3 Datum – Datum vzniku dokladu (lze zadat přes rozkliknutí kalendáře).

4 Sklad – Název skladu, na který bude položka naskladněna.

 1. Kliknutím přejděte na záložku 5 Položky.
 2. Pro přidání položky na seznam, klikněte na 1 Přidat položku.

Tvorba výrobního dokladu – krok 4
 1. Otevře se okno Nová položka. Vyplňte příslušná pole.

Tvorba výrobního dokladu – krok 5

1 EAN – Kód EAN (čárový kód zboží). Pole se vyplňuje automaticky.

Pokud je k položce přiřazen EAN kód, pokladna umí po připojení čtečky čárového kódu takový kód načíst. Následně zjistí, jaký sortiment/položka se k tomuto kódu váže a vloží jej jako markovanou položku na účet.

2 PLU – Kód PLU (systém identifikačních čísel zboží). Pole se vyplňuje automaticky.

PLU (zkratka anglického price look-up code, „kód pro dohledání ceny“) je systém identifikačních čísel zboží. Každé položce můžete přiřadit jedinečné číslo. Pokud zadáte toto číslo na pokladně (pomocí číselné klávesnice), vloží se produkt do markovaných položek. Tímto způsobem lze zrychlit zadávání položek při markování, pokud si obsluha pokladny takové kódy pamatuje. PLU může být v některých případech vazbou mezi pokladním a jiným (např. ekonomickým) systémem.

3 Skladová položka – Zadejte název skladové položky. Systém Vám nabídne seznam již vytvořených skladových položek, vyberte a potvrďte ji kliknutím levým tlačítkem myši.

4 Množství – Zadejte množství, které chcete vyrobit (bude naskladněno).

 • Nákladová cena – Bude automaticky doplněna dle údajů zadaných v systému (sečtou se jednotlivé nákladové ceny surovin, zadané při naskladnění – Nákupu)
 1. Stisknutím 5 Přidat položku potvrdíte přidání položky do seznamu výrobního dokladu a vrátíte se zpět na stránku Detail výrobního dokladu.

Tvorba výrobního dokladu – krok 6

1 Ikona tužky – Otevře okno pro změnu přidané položky; Ikona koše – Otevře okno pro odstranění položky ze seznamu výrobního dokladu.

 1. Přejděte na záložku kliknutím na 2 Suroviny, kde můžete překontrolovat seznam surovin, které budou odtěženy ze skladu (suroviny se automaticky načtou dle receptury položky, která je vyráběna).

Tvorba výrobního dokladu – krok 7

1 Stornovat – Stornujete výrobní doklad.

2 Zamknout – Uzamknete (potvrdíte) výrobní doklad. Poté jej stačí zavřít Křížkem.

3 Uložit doklad – Doklad se uloží aniž by změnil stav skladu (to nastane až po uzamčení dokladu). Funkce slouží k uložení dokladu, který bude ještě upravován.

 1. Zvolte si, zda chcete doklad prozatím uložit kliknutím na 3 Uložit doklad nebo dle něj již změnit stav skladu kliknutím na 2 Zamknout.


Jak upravit nebo smazat doklad?

Výrobní doklady

a) Úprava výrobního dokladu

 1. Klikněte na 1 Ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě výrobního dokladu.

Okno Detail výrobního dokladu
 1. Proveďte Vámi požadované změny a zvolte 1 Zamknout pokud je již doklad kompletní a chcete dle něj změnit stav skladu nebo 2 Uložit doklad pokud doklad ještě není hotov či dle něj prozatím měnit stav skladu nechcete.

b) Smazání výrobního dokladu

 1. Klikněte na 1 Ikonu koše pro smazání dokladu. Otevře se okno k potvrzení smazání dokladu.

Smazání výrobního dokladu
 1. Pro potvrzení smazání výrobního dokladu zvolte Ano, pro zrušení zvolte Ne nebo Křížek.