Funkce kopie účtu slouží k opětovnému vytisknutí již odeslané účtenky. Vytisknutí probíhá prakticky ihned, jelikož účtenka se již neodesílá na server EET.

Funkci kopie účtu musíte nejprve přidat na markovací obrazovku, popřípadě na obrazovku rychlých voleb. Návod jak funkci přidat, naleznete v kapitolách Přidat funkce a Rychlé volby.

Jak používat funkci kopie účtu?

Kopii účtenky lze znovu vytisknout 2 způsoby:

  • Na markovací obrazovce klikněte na 1 Kopie účtu.
  • Na obrazovce rychlých voleb klikněte na 2 Kopie účtu.

  1. Klikněte tedy buď na tlačítko 1 nebo 2 Kopie účtu.

Funkce kopie účtu na markovací obrazovce

Funkce kopie účtu na obrazovce rychlých voleb

  1. Otevře se okno pro výběr účtu k vytisknutí kopie. Vyberte účet 3, ke kterému chcete vytisknout kopii.

Kopie účtu - krok 2

  1. Účet se vytiskne.

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.