Po namarkování položky na 1 Seznam a kliknutí na 2 Slevy a přirážky se objeví:

Slevy a přirážky

1) Nemáte potřebná oprávnění

Objevila se hláška 1 Nemáte potřebná oprávnění pro Přidání slevy.

Nemáte potřebná oprávnění
  1. Přejděte do webového rozhraní manažera. Klikněte na záložku Personál, následně na 2 Přístupová práva.
  2. U příslušné role klikněte na 3 Ikonu tužky.

Přístupová práva - krok 1 a 2
  1. Otevře se okno Úprava přístupových práv. Na záložce 4 Markování aktivujte funkci 5 Použití jakékoliv slevy. Nezapomeňte změny 6 Upravit.

Přístupová práva - krok 3
  1. Pokladnu je zapotřebí zreplikovat a odhlásit se. Po opětovném přihlášení již budete moci využívat slevy a přirážky.

2) Slevy a přirážky nejsou definovány.

Objevilo se okno s hláškou Nejsou definovány žádné slevy!.

Nejsou definované slevy

Je zapotřebí definovat (vytvořit) ve webovém rozhraní manažera jednotlivé slevy a přirážky.