Nastavení váhy probíhá ve dvou krocích. Nejprve je nutné přidat zařízení ve webovém rozhraní manažera v sekci Nastavení v záložce Zařízení a poté nakonfigurovat připojení k zařízení na dotykové pokladně.

Postup:

 1. V manažeru v sekci Nastavení v záložce Zařízení přidejte nové zařízení s rolí Váha.
 2. Na pokladně spusťte Replikaci a připojte váhu k pokladně.
 3. V Rychlých volbách v modulu Zařízení najděte nově přidané zařízení a ťukněte na tlačítko Připojit.
 4. V závislosti na typu připojení váhy nastavte interface.
 5. Připojení váhy:
  a) Sériový port (starší typy zařízení)
  • Vybraný port – /dev/ttyS3, příp./dev/ttyS1
  • Baudrate – 9600
  • Model – SCALE_CAS_ERPLUS_SERIAL
   b) USB-serial redukce (redukce sériového kabelu na USB a připojení do USB portu pokladny)
  • Model – SCALE_CAS_ERPLUS_USB_SERIAL
 6. Vyzkoušejte vážení a nastavení uložte.