Záložka Prodejní položky slouží k přizpůsobení obrazovky markování na dotykové pokladně. Obrazovka na webovém rozhraní manažera je shodná s obrazovkou na dotykové pokladně.

Nastavení markovací obrazovky

1 Výběr markovací obrazovky – V tomto okénku je možné přepínat mezi jednotlivými obrazovkami a upravovat je. Markovacích obrazovek si můžeme vytvořit více (aktivně využívat jde jen jedna). Vybranou obrazovku pro daný terminál lze nastavit v sekci NastaveníTerminály).

2 Velikost písma – Tato možnost upravuje velikost písma v liště se záložkami.

3 Určeno pro – Zvolte, pro jaký typ dotykové pokladny je markovací obrazovka určena.

4 Nastavení parametrů markovací obrazovky – Zde můžete nastavit, kolik bude mít markovací obrazovka sloupců a řádků, také jak velká budou písmena tvořící názvy jednotlivých položek na markovací obrazovce.

5 Přidat – Otevření okna pro přidání položky, skupinové položky, skupiny nebo záložky.

6 Markovací obrazovka – Samotná markovací obrazovka může obsahovat maximálně 36 položek (nová políček pro položky vytvoříte přidáním skupiny či záložky – nová okna pro až dalších 36 položek).

7 Možnosti úprav prodejních položek – U všech přidaných položek na markovací obrazovku je dostupná Ikona tužky (slouží k úpravě) a Ikona popelnice (slouží ke smazání), u skupiny je navíc Ikona adresáře (díky ní se dostanete do skupiny a můžeme do ní přidávat další položky).

8 Možnosti úpravy záložky – U všech přidaných záložek na markovací obrazovku je dostupná Ikona tužky (slouží k úpravě), Ikona popelnice (slouží ke smazání) a Ikona adresáře (díky ní se dostanete do záložky a můžeme do ní přidávat další položky, skupiny atd.).

9 Typ obrazovky – Zde můžete vybrat jaký typ obrazovky chcete. Dostupnost jednotlivých typů obrazovek závisí na koupeném balíčku služeb. Každý typ představuje rozdílné možnosti pro nastavení markovací obrazovky, nejvíc možností máte s balíčkem Pro, kdy se Vám zpřístupní 4. typ obrazovky.

10 Lišta záložek – Na této liště se zobrazují jednotlivé záložky. Díky nim je možné rozšířit počet přidaných položek.Jak přidat novou položku, skupinovou položku, skupinu nebo záložku?

  1. Pokud chcete přidat jednu z těchto možností na konkrétní pozici, klikněte na 1 Přidat nebo zvolte 2 Přidat pro automatické zařazení do první volné kolonky.

Přidání nové položky - krok 1

  1. Po stisknutí jednoho z těchto tlačítek se objeví nové okno Přidat. Zvolte si, co chcete přidat na obrazovku markování.

Přidání nové položky - krok 2

1 Položka – Kliknutím můžete přidat prodejní položku (prodejní položka je přímo výrobek nebo služba, kterou účtujeme zákazníkovi).

2 Skupinová položka – Kliknutím můžete přidat skupinovou položku (skupinová položka představuje vytvoření druhové prodejní položky).

3 Skupina – Kliknutím můžete přidat skupinu.Skupina je podsložka záložky (pokud založíte skupinu, můžete do ní vložit až 36 prodejních položek).

4 Záložka – Kliknutím můžete přidat další záložku (záložka je něco jako adresář, do kterého přidáváte konkrétní prodejní položky).

5 Vyhledávací okno a tlačítko Přidat – Pokud jste již Položku či Skupinovou položku vytvořili v prodejních nebo skladových položkách, můžete je vyhledat pomocí vyhledávacího okna a potvrdit přidání stisknutím Přidat. U skupiny a záložky stačí pouze napsat název a stisknout přidat.

6 Přidat novou položku – Tato možnost nám otevře okno pro vytvoření nové položky (návod k tvorbě nové položky naleznete v kapitole Prodejní položkyJak přidat novou prodejní položku) nebo nové skupinové položky (návod k tvorbě nové skupinové položky naleznete v kapitole Další možnostiJak přidat novou skupinovou položku?).

Přesun pozic prodejních položek a skupinTypy markovacích obrazovek

Dle Vámi zakoupeného balíčku služeb, lze využívat různé typy markovacích obrazovek.

  1. Obrazovka Pokladnička – Je základní obrazovka, slouží pouze pro zadávání částek. Pokud jste plátcem DPH, můžete si předvolit a zadávat i jednotlivé sazby DPH.
    Obrazovka Pokladnička
  1. Základní obrazovka – Na ní je možné přidat položky či skupinové položky a upravovat počet sloupců a řádků (max. tedy 36 položek).

Základní obrazovka

  1. Základní obrazovka s možností přidat navíc skupinu.

Základní obrazovka (s možností přidat skupinu)

  1. Obrazovka PRO – Na obrazovku lze navíc přidat záložku. Je tedy možné přidat víc záložek, na které dále můžete přidat položky, skupinové položky nebo skupiny.

Obrazovka ProZpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.