Záložka Prodejní položky slouží k přizpůsobení obrazovky markování na dotykové pokladně. Obrazovka na webovém rozhraní manažera je shodná s obrazovkou na dotykové pokladně.

Nastavení markovací obrazovky

1 Výběr markovací obrazovky – V tomto okénku je možné přepínat mezi jednotlivými obrazovkami a upravovat je. Markovacích obrazovek si můžeme vytvořit více (aktivně využívat jde jen jedna). Vybranou obrazovku pro daný terminál lze nastavit v sekci NastaveníTerminály).

2 Velikost písma – Tato možnost upravuje velikost písma v liště se záložkami.

3 Určeno pro – Zvolte, pro jaký typ dotykové pokladny je markovací obrazovka určena.

4 Nastavení parametrů markovací obrazovky – Zde můžete nastavit, kolik bude mít markovací obrazovka sloupců a řádků, také jak velká budou písmena tvořící názvy jednotlivých položek na markovací obrazovce.

5 Přidat – Otevření okna pro přidání položky, skupinové položky, skupiny nebo záložky.

6 Markovací obrazovka – Samotná markovací obrazovka může obsahovat maximálně 36 položek (nová políček pro položky vytvoříte přidáním skupiny či záložky – nová okna pro až dalších 36 položek).

7 Možnosti úprav prodejních položek – U všech přidaných položek na markovací obrazovku je dostupná Ikona tužky (slouží k úpravě) a Ikona popelnice (slouží ke smazání), u skupiny je navíc Ikona adresáře (díky ní se dostanete do skupiny a můžeme do ní přidávat další položky).

8 Možnosti úpravy záložky – U všech přidaných záložek na markovací obrazovku je dostupná Ikona tužky (slouží k úpravě), Ikona popelnice (slouží ke smazání) a Ikona adresáře (díky ní se dostanete do záložky a můžeme do ní přidávat další položky, skupiny atd.).

9 Typ obrazovky – Zde můžete vybrat jaký typ obrazovky chcete. Dostupnost jednotlivých typů obrazovek závisí na koupeném balíčku služeb. Každý typ představuje rozdílné možnosti pro nastavení markovací obrazovky, nejvíc možností máte s balíčkem Pro, kdy se Vám zpřístupní 4. typ obrazovky.

10 Lišta záložek – Na této liště se zobrazují jednotlivé záložky. Díky nim je možné rozšířit počet přidaných položek.Jak přidat novou položku, skupinovou položku, skupinu nebo záložku?

  1. Pokud chcete přidat jednu z těchto možností na konkrétní pozici, klikněte na 1 Přidat nebo zvolte 2 Přidat pro automatické zařazení do první volné kolonky.

Přidání nové položky - krok 1
  1. Po stisknutí jednoho z těchto tlačítek se objeví nové okno Přidat. Zvolte si, co chcete přidat na obrazovku markování.

Přidání nové položky - krok 2

1 Položka – Kliknutím můžete přidat prodejní položku (prodejní položka je přímo výrobek nebo služba, kterou účtujeme zákazníkovi).

2 Skupinová položka – Kliknutím můžete přidat skupinovou položku (skupinová položka představuje vytvoření druhové prodejní položky).

3 Skupina – Kliknutím můžete přidat skupinu.Skupina je podsložka záložky (pokud založíte skupinu, můžete do ní vložit až 36 prodejních položek).

4 Záložka – Kliknutím můžete přidat další záložku (záložka je něco jako adresář, do kterého přidáváte konkrétní prodejní položky).

5 Vyhledávací okno a tlačítko Přidat – Pokud jste již Položku či Skupinovou položku vytvořili v prodejních nebo skladových položkách, můžete je vyhledat pomocí vyhledávacího okna a potvrdit přidání stisknutím Přidat. U skupiny a záložky stačí pouze napsat název a stisknout přidat.

6 Přidat novou položku – Tato možnost nám otevře okno pro vytvoření nové položky (návod k tvorbě nové položky naleznete v kapitole Prodejní položkyJak přidat novou prodejní položku) nebo nové skupinové položky (návod k tvorbě nové skupinové položky naleznete v kapitole Další možnostiJak přidat novou skupinovou položku?).

Přesun pozic prodejních položek a skupin


Typy markovacích obrazovek

Dle Vámi zakoupeného balíčku služeb, lze využívat různé typy markovacích obrazovek.

  1. Obrazovka Pokladnička – Je základní obrazovka, slouží pouze pro zadávání částek. Pokud jste plátcem DPH, můžete si předvolit a zadávat i jednotlivé sazby DPH.
    Obrazovka Pokladnička
  1. Základní obrazovka – Na ní je možné přidat položky či skupinové položky a upravovat počet sloupců a řádků (max. tedy 36 položek).

Základní obrazovka
  1. Základní obrazovka s možností přidat navíc skupinu.

Základní obrazovka (s možností přidat skupinu)
  1. Obrazovka PRO – Na obrazovku lze navíc přidat záložku. Je tedy možné přidat víc záložek, na které dále můžete přidat položky, skupinové položky nebo skupiny.

Obrazovka Pro