Záložka Nákup slouží k tvorbě a úpravě nákupních dokladů (naskladnění zboží).

Nákup

1 Přidat doklad – Otevření okna pro přidání nového nákupního dokladu.

2 Časové období – Zvolte časové období, za které chcete zobrazit nákupní doklady (Dnes, Tento týden, Příští měsíc, apod.)

3 Typ skladu – Zvolte příslušný sklad, za který chcete zobrazit nákupní doklady.

4 Hledat – Zadejte hledaný výraz a pomocí lupy spusťte vyhledávání.

5 Ikona tužky – Otevřít a upravit stávající nákupní doklad; Ikona koše – Odstranit stávající nákupní doklad.

6 Jít na stránku – Zadejte číslo stránky a potvrďte (Enterem) pro přechod na ni.

7 Zobrazit filtry – Zobrazení pole filtrů, dle kterých je možné vyhledávat nákupní doklady (dle čísla, popisu, skladu, partnera, čísla dokladu).

8 Nastavení tabulky – Nastavení zobrazení a uspořádání sloupců tabulky nákupních dokladů (datum, sklad, rok, nákladová cena, partner, číslo dokladu).

9 Export – Otevření okna pro export tabulky nákupních dokladů. Po výběru druhu exportu a potvrzením tlačítkem OK, se Vám automaticky vygeneruje a stáhne Excel soubor.

Okno Export dat

Jak vytvořit nový nákupní doklad?

 1. Klikněte na 1 Přidat doklad. Otevře se okno k vytvoření nového Nákupního dokladu.

Tvorba Nákupního dokladu – krok 1
 1. Vyplňte požadované údaje.

Tvorba Nákupního dokladu – krok 2 a 3

1 Základní údaje:

2 Číslo dodacího listu – Číslo dodacího listu (lze zadávat čísla i písmena).

3 Popis – Popis dokladu o nákupu.

4 Dodavatel – Zadejte dodavatele. Systém Vám nabídne seznam již vytvořených dodavatelů, potvrďte vybrání dodavatele kliknutím levým tlačítkem myši.

5 Datum – Datum vzniku dokladu (lze zadat přes rozkliknutí kalendáře).

6 Sklad – Název skladu který bude naskladněn.

 1. Kliknutím přejděte na záložku 7 Položky.
 2. Pro přidání položky na seznam, klikněte na 1 Přidat položku.

Tvorba Nákupního dokladu – krok 4
 1. Otevře se okno Nová položka nákupu. Vyplňte příslušná pole.

Tvorba Nákupního dokladu – krok 5

1 EAN – Kód EAN (čárový kód zboží). Pole se vyplňuje automaticky.

Pokud je k položce přiřazen EAN kód, pokladna umí po připojení čtečky čárového kódu takový kód načíst. Následně zjistí, jaký sortiment/položka se k tomuto kódu váže a vloží jej jako markovanou položku na účet.

2 PLU – Kód PLU (systém identifikačních čísel zboží). Pole se vyplňuje automaticky.

PLU (zkratka anglického price look-up code, „kód pro dohledání ceny“) je systém identifikačních čísel zboží. Každé položce můžete přiřadit jedinečné číslo. Pokud zadáte toto číslo na pokladně (pomocí číselné klávesnice), vloží se produkt do markovaných položek. Tímto způsobem lze zrychlit zadávání položek při markování, pokud si obsluha pokladny takové kódy pamatuje. PLU může být v některých případech vazbou mezi pokladním a jiným (např. ekonomickým) systémem.

3 Skladová položka – Zadejte název skladové položky. Systém Vám nabídne seznam již vytvořených skladových položek, vyberte a potvrďte ji kliknutím levým tlačítkem myši.

4 Množství – Zadejte množství položky, které bude naskladněno.

58 Nákupní cena – Vyplňte nákupní cenu (stačí vyplnit 1 kolonku, zbylé 3 se dopočítají samy).

9 Sklad – Název skladu, na který bude položka naskladněna.

 1. Stisknutím 10 Přidat položku potvrdíte přidání položky do nákupního dokladu a vrátíte se zpět na stránku Detail nákupu.

Tvorba Nákupního dokladu – krok 6

1 Ikona tužky – Otevře okno pro změnu přidané položky; Ikona koše – Otevře okno pro odstranění položky ze seznamu nákupního dokladu.

2 Stornovat – Stornujete nákupní doklad.

3 Zamknout – Uzamknete (potvrdíte) nákupní doklad. Poté jej stačí zavřít Křížkem.

4 Uložit doklad – Doklad se uloží aniž by změnil stav skladu (to nastane až po uzamčení dokladu). Funkce slouží k uložení dokladu, který bude ještě upravován.

 1. Zvolte si, zda chcete doklad prozatím uložit kliknutím na 4 Uložit doklad nebo dle něj již změnit stav skladu kliknutím na 3 Zamknout.


Jak upravit nebo smazat doklad o nákupu ?

Jak upravit nebo smazat nákupní doklad?

a) Úprava nákupního dokladu

 1. Pro úpravu nákupního dokladu klikněte na 1 Ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě nákupního dokladu.

Okno Detail nákupu
 1. Proveďte Vámi požadované změny a zvolte 1 Zamknout pokud je již doklad kompletní a chcete dle něj naskladnit položky nebo 2 Uložit doklad pokud doklad ještě není hotov či dle něj prozatím naskladnit položky nechcete.

b) Smazání dokladu o nákupu

 1. Klikněte na 1 ikonu koše pro smazání nákupního dokladu. Otevře se okno k potvrzení smazání nákupního dokladu.

Smazání nákupního dokladu
 1. Pro potvrzení smazání nákupního dokladu zvolte Ano, pro zrušení zvolte Ne nebo Křížek.