Funkce slouží k uložení účtu a jeho pozdějšímu zaplacení, tzn. účtenka se zatím neodešle na server EET.

Jak používat funkci uložit účet?

 1. Vstupte na markovací obrazovku. Ťukněte na požadovanou 1 Prodejní položku. Tím namarkujete tuto položku jednou.
  Pokud markujete více položek, nejprve stiskněte požadovaný počet ťuknutím na 2 Číselníku a poté ťukněte na požadovanou 1 Prodejní položku.

Jak uložit účet - krok 1
 1. Po namarkování požadovaných položek ťukněte na tlačítko 3 Uložení účtu.
 • Tím se účet uloží.
 • Pokud používáte mapu stolů, budete na ni přesměrováni (přejděte ke kroku 4).

Jak uložit účet - krok 2
 1. Pro otevření uloženého účtu ťukněte na tlačítko 4 Volby. Tím přejdete na obrazovku rychlých voleb.

Jak uložit účet - krok 3
 1. Ťukněte na tlačítko 5 Otevřené účty. Tím se otevřou všechny uložené účty.
 • Pokud používáte mapu stolů, též klikněte na 5 Otevřené účty (obrázek Jak uložit účet – krok 4 (mapa stolů)).

Jak uložit účet - krok 4

Jak uložit účet - krok 4 (mapa stolů)
 1. Ťukněte na 6 Uložený účet pro jeho otevření.
 • Pokud používáte mapu stolů, též klikněte na 6 Uložený účet (obrázek Jak uložit účet – krok 5 (mapa stolů)).

Jak uložit účet - krok 5

Jak uložit účet - krok 5 (mapa stolů)
 1. Budete přesměrováni na markovací obrazovku s namarkovaným účtem. Stačí pouze vybrat Typ platby a účet se vytiskne.