V této kapitole se dozvíte, jak markovat na dotykové pokladně s balíčkem služeb Pokladnička. Video manuál si můžete prohlédnout na Youtube. Můžete si též stáhnout PDF manuál k Pokladničce v sekci Návody – stáhnete zde.


Jak markovat na pokladničce

Pro neplátce DPH

  1. Vstupte na markovací obrazovku a zadejte cenu požadované položky pomocí 1 Číselníku. Zadaná cena se objeví nad číselníkem 2. Pokud se objevila špatná cena, ťukněte na 3 Tlačítko pro vymazání.

Jak markovat na pokladničce (bez DPH) - krok 1
  1. Po zadání ceny ťukněte na tlačítko 4 pro uložení ceny, která se objeví na 5 Obrazovce vlevo. Opakujte do doby namarkování všech požadovaných částek a poté zvolte typ platby ťuknutím na 6 Typ platby. Následuje tisk účtenky.

Jak markovat na pokladničce (bez DPH) - krok 2

Pro plátce DPH

  1. Vstupte na markovací obrazovku a zadejte cenu požadované položky pomocí 1 Číselníku. Zadaná cena se objeví nad číselníkem 2. Pokud se objevila špatná cena, ťukněte na 3 Tlačítko pro vymazání.

Jak markovat na pokladničce (s DPH) - krok 1
  1. Po zadání ceny ťukněte na příslušnou 4 Sazbu DPH pro uložení ceny, která se objeví na 5 Obrazovce vlevo. Opakujte do doby namarkování všech požadovaných částek a poté zvolte typ platby ťuknutím na 6 Typ platby. Tím se vytiskne účtenka.

Jak markovat na pokladničce (s DPH) - krok 2


Jak vymazat již namarkovanou částku?

  1. Pro vymazání namarkované částky klikněte na danou 1 Položku.

Vymazání namarkované částky- krok 1
  1. Potvrďte vymazání položky ťuknutím na tlačítko 2 ANO nebo zrušte operaci ťuknutím na tlačítko 3 NE.

Vymazání namarkované částky - krok 2

Funkce markování

Jak používat jednotlivé funkce markování, naleznete v těchto kapitolách:

Video: