Na záložce Provozovna můžete spravovat nastavení a kontaktní informace provozovny.

Provozovna

1 Údaje o provozovně :

 • Název – Název provozovny.
 • Firma – Jméno firmy.
 • E-mail – E-mail na který se zasílají přehledy.
 • a DIČ
 • Plátce DPH – Aktivujte funkci, pokud jste plátce DPH.
 • AdresaUlice, město, PSČ, země
 • Země přiznání DPH – Země, kde podáváte daňové přiznání.
 • Domácí měna – Výchozí měna, která je použita na dotykové pokladně.
 • Jazyk – Jazyk, ve kterém se zobrazuje webové rozhraní manažera.
 • Výchozí sklad – Výchozí sklad, ze kterého se budou odtěžovat položky sortimentu (dostupné pouze ve verzi Standard a Pro.)
 • Jiné názvy pro tisk – Zaškrtněte, pokud si přejete tisknout názvy jiné, než jsou původní názvy položky sortimentu (dostupné pouze ve verzi Standard a Pro).
 • Tisknout číslo objednávky – Povolí tisk čísla objednávky na účtence.
 • Číslování dokladů – Účtenky se budou buď číslovat časovou značkou (číslování vázané na datum a čas vydání dokladu) nebo inkrementálně (pořadové číslo se navyšuje vždy o 1 – lze vyčíst počet účtenek za den).
 • Docházka v reálném čase – Po zadání příchodu/odchodu se ihned provede automatická replikace (záznam je hned vidět v manažeru – dostupné pouze ve verzi Pro).
 • Automatické vytvoření tržeb – Automatické vytváření tržebních dokladů po uzavření prodejního intervalu, tyto doklady můžete vytvářet i ručně v záložce Skladové dokladyTržby kliknutím na Načíst tržby (dostupné pouze ve verzi Standard a Pro).

2 EDI – Automatické načítání dokladů od dodavatele.

3 Uložit – Uložení provedených změn.Nastavení EDI

V záložce provozovna, můžete požádat o aktivaci EDI.

 1. Stiskněte tlačítko 2 EDI. Otevře se okno Nastavení EDI.

Nastavení EDI - krok 1
 1. Klikněte na 1 Přidat poskytovatele. Otevře se okno Žádost o aktivaci

Nastavení EDI - krok 2

1 Poskytovatel – vyberte dodavatele (poskytovatele) EDI.

 • První novinová společnost a.s. – Před aktivací načítání dat prosím kontaktujte společnost PNS a vyžádejte si od ní Váš zákaznický identifikátor (číslo), který zadáte při aktivaci do políčka Identifikátor.
 • GGT CZ a.s. – Před aktivací načítání dat prosím kontaktujte společnost GGT CZ a uzavřete s touto společností smlouvu o výměně dat. Bez tohoto souhlasu Vám MARKEETA může odepřít EDI komunikaci s touto společností včetně načítání číselníku prodejních položek s EAN kódy. Pokud nepotřebujete načítat doklady, není třeba vyplňovat identifikátor.
 • Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s.r.o. – Před aktivací načítání dat prosím kontaktujte společnost Mediaprint & Kapa Pressegrosso a vyžádejte si od ní Váš zákaznický identifikátor (číslo), který zadáte při aktivaci do políčka Identifikátor.

2 Načítat data – Aktivujte funkci.

3 Identifikátor – Zadejte identifikátor, který jste získali od Vašeho dodavatele.

4 Načítat prodejní položky – Aktivujte funkci.

5 Načítat doklady – Aktivujte funkci.

6 Výchozí sklad – Vyberte výchozí sklad, pro který bude EDI platit.

7 Marže – Zadejte marži.

8 Uložit – Zmáčkněte pro zaslání žádosti o aktivaci.

 1. Po stisknutí tlačítka 8 Uložit se odešle žádost o aktivaci. Stav EDI můžete následně kontrolovat.

Nastavení EDI - krok 3

1 Údaje o EDI

2 Ikona tužky – Možnost upravit zadané údaje. Ikona popelnice – Možnost smazat EDI.

Video k nastavení Provozovny: