Funkce storno účtu slouží k stornování celého účtu, tj. vytisknutí účtenky se zápornými hodnotami.


Jak používat funkci storno účtu?

  1. Namarkujte a zaplaťte účet.
  1. Přejděte do rychlých voleb ťuknutím na tlačítko 1 Volby. Otevře se Vám obrazovka rychlých voleb.

Jak používat funkci storno účtu - krok 2
  1. Ťukněte na tlačítko 2 Storno účtu. Otevře se nabídka všech již zaplacených účtů v tomto období.

Jak používat funkci storno účtu - krok 3
  1. Zvolte účet, který chcete stornovat, ťuknutím na požadovaný účet 3. Budete přesměrováni na markovací obrazovku.

Jak používat funkci storno účtu - krok 4
  1. Ťukněte na tlačítko 4 typ platby. Vytiskne se účtenka se zápornými hodnotami.

Jak používat funkci storno účtu - krok 5
  1. Pokud potřebujete storno účtu víckrát, lze přejít do Kopie účtu a vytisknout 5 potřebný účet.

Jak používat funkci storno účtu - krok 6