Pokladní systém je rozdělen do 2 částí.

  • Druhou částí je Webové rozhraní manažera, které slouží k přizpůsobení dotykové obrazovky, zároveň zde najdete veškeré transakce, které byly uskutečněny a přehledy tržeb.

Replikace

Komunikaci mezi pokladnou a webovým rozhraním manažera se říká Replikace. Po jejím spuštění si pokladna s manažerem vzájemně vymění data. K tomu je nutné být připojen k internetu, pokud tomu tak není, replikace nebude fungovat a pokladna Vás sama vyzve k připojení na internet. Jak se s pokladnou připojit zjistíte v sekci Připojení k internetu.

Co vlastně je elektronická evidence tržeb (EET)?

O co jde?

EET, neboli elektronická evidence tržeb, je technické řešení navržené ministrem financí Andrejem Babišem v roce 2015. Nápadem se inspiroval v Chorvatsku, kde je tento systém již zaveden. Má za úkol zaevidovat veškeré platby uskutečněné obchodníky a kontrolovat to, zda obchodník správně vykazuje své hotovostní tržby a tím zamezit krácení daní. Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti dne 15.4.2016 a kvůli technické náročnosti realizace je rozdělen do několika fází.

Odkdy a koho se týká?

Zákon o elektronické evidenci tržeb je rozdělen kvůli technické náročnosti realizace do 4 fází.
Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:

  • v 1. fázi – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby
  • ve 2. fázi – od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod
  • ve 3. a 4. společné fázi – od 1. května 2020 (posunuto kvůli COVID-19) – ostatní činnosti, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, řemesla a výrobní činnosti.

Jak to funguje?

Způsob fungování evidence tržeb

1 Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.

2 Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.

3 Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.

4 Zákazník obdrží účtenku.

5 Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.