Pokladní systém je rozdělen do 2 částí.

  • Druhou částí je Webové rozhraní manažera, které slouží k přizpůsobení dotykové obrazovky, zároveň zde najdete veškeré transakce, které byly uskutečněny a přehledy tržeb.

Replikace

Komunikaci mezi pokladnou a webovým rozhraním manažera se říká Replikace. Po jejím spuštění si pokladna s manažerem vzájemně vymění data. K tomu je nutné být připojen k internetu, pokud tomu tak není, replikace nebude fungovat a pokladna Vás sama vyzve k připojení na internet. Jak se s pokladnou připojit zjistíte v sekci Připojení k internetu.

Co vlastně je elektronická evidence tržeb (EET)?

O co jde?

EET, neboli elektronická evidence tržeb, je technické řešení navržené ministrem financí Andrejem Babišem v roce 2015. Nápadem se inspiroval v Chorvatsku, kde je tento systém již zaveden. Má za úkol zaevidovat veškeré platby uskutečněné obchodníky a kontrolovat to, zda obchodník správně vykazuje své hotovostní tržby a tím zamezit krácení daní. Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti dne 15.4.2016 a kvůli technické náročnosti realizace je rozdělen do několika fází.

Odkdy a koho se týká?

Zákon o elektronické evidenci tržeb je rozdělen kvůli technické náročnosti realizace do 4 fází.
Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:

  • v 1. fázi – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby
  • ve 2. fázi – od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod
  • ve 3. a 4. společné fázi – od 1. května 2020 (posunuto kvůli COVID-19) – ostatní činnosti, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, řemesla a výrobní činnosti.

Jak to funguje?

Způsob fungování evidence tržeb

1 Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.

2 Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.

3 Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.

4 Zákazník obdrží účtenku.

5 Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.