Pokladničný systém je rozdelený do dvoch častí. Prvou časťou je dotyková obrazovka (terminál) s pripojením k internetu a k nej pripojené periférie ako napr. tlačiareň, váha, čítačka čiarových kódov, apod. Ďalšou časťou je webové rozhranie manažéra, ktoré slúži na prispôsobenie dotykovej obrazovky, zároveň tu nájdete všetky uskutočnené transakcie.

Dáta sú v reálnom čase po akejkoľvek akcii či zmene na dotykovej pokladnici prenášané z terminálu do webového rozhrania manažéra. Všetky akcie zmeny na webovom rozhraní manažéra sú prenášané na dotykovú pokladnicu pomocou replikácie.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých častiach pokladničného systému nájdete v týchto kapitolách:

Ďalej tiež na našom YouTube kanále: