Funkce markování na stoly umožňuje uložit jeden nebo více účtů na požadovaný stůl. Pro využívání je nutné mít povolenou funkci markování na stoly v nastavení prodeje a tuto funkci zapnutou i v nastavení obrazovky.

Funkce markování na stoly je v praxi použitelná např. v restauracích – číšník přijme objednávku od hosta, namarkuje ji a uloží na stůl, kde host sedí. V případě další objednávky hosta stačí pouze účet otevřít a uložit na něj další položky.

Markování na stoly umožňuje zobrazení mapy stolů ve 2 režimech (dostupnost závisí na zakoupeném balíčku služeb) :

  • Jednoduché rozložení stolů (Standard, Pro).
  • Grafické rozložení stolů (Pro).

Jednoduché rozložení stolů

Grafické rozložení stolů

1 – Počet uložených účtů na daném stole.

2 – Celková částka k zaplacení na daném stole.

3 – Název stolu.Jak používat funkci markování na stoly?

K plnohodnotnému používání této funkce je třeba umět používat tyto 3 funkce:

  1. Vstupte na obrazovku mapy stolů. Ťuknutím na tlačítko 1 otevřete uložený účet (platí pro 1 uložený účet). Budete přesměrováni na obrazovku markování s načteným uloženým účtem.
    Ťuknutím a podržením prstu na tlačítku 2 otevřete nabídku všech uložených účtu na daném stole (platí pro více jak 1 uložený účet).

Jak používat funkci markování na stoly - krok 1
  1. Pokud chcete otevřít uložený účet, vyberte účet ťuknutím na 3. Budete přesměrováni na obrazovku markování s načteným uloženým účtem.
    Pokud chcete vytvořit nový účet na stůl, ťukněte na 4 Nový účet. Budete přesměrováni na obrazovku markování s prázdným účtem.

Jak používat funkci markování na stoly - krok 2

Video – Pojmenování účtu: