Príručky, ktoré sú vkladané do balenia pokladníc, môžete tiež stiahnuť na nižšie uvedených odkazoch:

Všeobecné návody

Návody pre konkrétne typy pokladníc