Při odesílání účtenek na EET může dojít k chybám, v této kapitole zjistíte, jaké chyby to jsou, jaký mají význam a jak je opravit. Chyby se člení na kritické a nekritické. U kritických chyb se účtenka na EET neodeslala, zatímco u nekritických chyb k odeslání došlo, ale některý z údajů není správně.


Nekritické chyby

Nekritické chyby si můžete opravit svépomocí, v následující tabulce naleznete postup opravy těchto chyb.

Popis chyby Postup opravy chyby
DIČ poplatníka v datové zprávě se neshoduje s DIČ v certifikátu Zkontrolujte nastavení DIČ v parametrech EET, případně opravte DIČ v nastavení provozovny tak, aby bylo shodné s tím, které je uvedené na certifikátu.
Chybný formát DIČ pověřujícího poplatníka V nastavení provozovny zkontrolujte, zda je DIČ ve správném formátu, tzn. začíná velkými písmeny s kódovým označením státu (pro ČR je to CZ) a za tím se nachází 8 až 10 číslic.
Chybná hodnota PKP Kontaktujte zákaznickou podporu.
Datum a čas přijetí tržby je novější než datum a čas přijetí zprávy Zkontrolujte nastavení data a času na pokladně Markeeta.
Datum a čas přijetí tržby je výrazně v minulosti Zkontrolujte nastavení data a času na pokladně Markeeta.

Kritické chyby

U kritických chyb už není oprava tak jednoznačná, ale rozhodně je dobré předtím, než budete kontaktovat zákaznickou podporu, vyzkoušet účtenky odeslat ručně a zkontrolovat připojení k internetu. Postup kontroly je popsán v kapitole Co dělat kdyžSe nevytiskl kód FIK? / Etržby jsou off-line?

Kód chyby Popis chyby
-1 Dočasná technická chyba zpracování – odešlete prosím datovou zprávu později.
0 Datovou zprávu evidované tržby v ověřovacím módu se podařilo zpracovat.
2 Kódovaní XML není platné (špatná struktura XML souboru ). – Řešení – Stáhněte si znovu certifikát a nahrajte jej do manažera Markeety. Případně kontaktujte zákaznickou podporu.
3 XML zpráva nevyhověla kontrole XML schématu (datová zpráva zaslaná na EET není ve správném formátu dle předdefinovaného schématu). – Řešení – Zkontrolujte formát DIČ a číslo provozovny v manažeru Markeeta. Případně kontaktujte zákaznickou podporu.
4 Neplatný podpis SOAP zprávy (datová zpráva není podepsaná platným EET certifikátem). – Řešení – Zkontrolujte platnost EET certifikátu na portálu daňové správy, vygenerujte nový a nahrajte jej do manažera Markeety. Případně kontaktujte zákaznickou podporu.
5 Neplatný kontrolní bezpečnostní kód poplatníka (BKP).
6 DIČ poplatníka má chybnou strukturu.
7 Datová zpráva je příliš velká.
8 Datová zpráva nebyla zpracována kvůli technické chybě nebo chybě dat.