Na záložce Prodej si lze nastavit vlastnosti prodeje.

Prodej (Nastavení)

1 Povolit částečné platby – Zapnutím této možnosti povolíte platit za útratu různými typy plateb.

2 Uzavírat skupinu po namarkování položky – Po namarkování položky uzavře skupinu a vrátí uživatele na předchozí stranu dotykové obrazovky.

3 Markování na stoly – Povolí markování na stoly (pouze pro balíček služeb Standard a Pro).

4 Zobrazování prodejní ceny na tlačítkách – Zobrazení prodejní ceny v pravém dolním rohu prodejních položek.

Zobrazení prodejní ceny u položek na pokladně

5 Uložit úpravy – Uloží změny.