Při markování vážené položky nejprve zajistěte, aby byla váha od posledního vážení vynulována.

Jak markovat vážené položky?

Vložte zboží na váhu a zvolte na markovací obrazovce prodejní položku.
Pokladna po obdržení informací o položce, tedy hmotnosti a ceně z váhy, vloží položku do seznamu markovaných položek.
Údaje, které byly obdrženy z váhy, nelze zpětně měnit.

Pokud váha neváží správně, zkontrolujte, zdali je správně připojena a nastavena – viz Nastavení propojení s váhami.

Další chyby vah a jejich řešení jsou popsány v kapitole Co dělat, když váha neváží správně.