V této kapitole naleznete odpovědi na nejčastější otázky týkající se Skladového hospodářstvíSkladových položek.
Jak mám nastavit položku Pivo tak, aby se při prodeji pivo automaticky odskladňovalo ze sudu?

Je zapotřebí navázat sud piva na sklenici (ne obráceně).


Návod

 1. Ve Skladových položkách si vytvořte položky sud piva např. Plzeň sud (Typ můžete zvolit jako materiál a měrnou jednotku l) a položku Pivo 0,5l (Typ zvolte zboží a měrnou jednotku ks).
 1. Zvolte u položky Pivo 0,5l upravit (Ikona tužky), otevře se okno pro úpravu položky.
 1. Zvolte záložku Suroviny a dále Přidat položku, otevře se okno pro přidání položky.
 1. Vyplňte příslušná pole (viz vzor níže).

Suroviny - Nová položka

1 Skladová položka – Vepište položku Plzeň sud (systém Vám napoví jméno skladové položky, potvrďte ji kliknutím levým tlačítkem myši – položka již tedy musí být předvytvořena).

2 Množství – Zadejte množství skladové položky, které je potřeba pro výrobu 1 půllitru.

Nákladová cena – Bude automaticky načtena dle Vámi zadaných hodnot při naskladnění (Nákupní doklady).

3 Sklad – Vyberte sklad, ze kterého se bude pivo odtěžovat.

4 Přidat položku – Klikněte pro přidání položky na seznam Surovin.

V případě, že chcete zrušit přidání nové suroviny, klikněte na Křížek v pravém horním rohu.

 1. Je zapotřebí znovu zvolit 1 Uložit položku, aby se vložení suroviny zaznamenalo do systému.

Úprava položky - Uložit položku


Jak definovat položku Pivo v lahvi, když chci prodávat nápoj s vratnou lahví (obalem)?


Návod

a) Pomocí pole Obal v Prodejních položkách

 1. V Prodejních položkách si vytvořte nejprve položku Vratná lahev (Typ zvolte materiál) a následně Pivo v lahvi (Typ zboží).
 1. U položky Pivo vlahvi nese čtvrté políčko odspoda název Obal, vyplňte jej (Vratná lahev) a zvolte vpravo nahoře Uložit položku.

b) Pomocí výroby (Rozpis)

 1. Ve skladových položkách si vytvořte nejprve položku Vratná lahev (Typ zvolte materiál) a následně Pivo v lahvi (Typ zboží).
 1. U položky Pivo v lahvi překlikněte na záložku Rozpis a zvolte červené tlačítko Přidat položku, otevře se Vám okno Nová položka.
 1. Vyplňte příslušná pole (viz vzor níže).

Rozpis - Nová položka

1 Skladová položka – Vepište položku Vratná láhev (systém Vám napoví jméno skladové položky, potvrďte ji kliknutím levým tlačítkem myši – položka již tedy musí být předvytvořena).

2 Množství – Zadejte množství skladové položky, které je potřeba pro výrobu 1 ks.

3 Zobrazovat na účtence – Pokud je funkce aktivní, bude se položka Vratná láhev 3 Kč zobrazovat na účtence (na účtence nebude vidět pouze výrobek s cenou, ale budou na ní i rozepsané jednotlivé položky rozpisu s cenou).

Prodejní cena – Bude automaticky načtena dle Vámi zadaných hodnot při tvorbě položky.

4 Sklad – Vyberte sklad, ze kterého se bude položka (Vratná láhev) odtěžovat.

5 Přidat položku – Klikněte pro přidání položky na seznam Rozpisu.

V případě, že chcete zrušit přidání nové položky, klikněte na Křížek v pravém horním rohu.

 1. Nezapomeňte položku uložit. Zvolte vpravo nahoře 1 Uložit položku.

Úprava položky - Uložit položku
 • Položka je připravena k prodeji. Po vytvoření Uzávěrky na pokladně a Načtení tržeb v Manažeru se Vám dle rozpisu vyskladní položky z příslušného skladu (tedy Pivo v lahvi a Vratná láhev).


Jak vytvořit dárkový koš?

Nebo-li jak pracovat s Rozpisem (příklad 1).

Návod

 1. Nejprve je zapotřebí vytvořit si všechny Prodejní položky které budou součástí dárkového koše (např. Šampaňské, Čokoláda, Mandle) a položku Dárkový koš.
 1. Ve Skladových položkách klikněte u položky Dárkový koš na Ikonu tužky, otevře se Vám okno Úprava položky.
 1. Překlikněte v okně na záložku Rozpis a zvolte červené tlačítko Přidat položku, otevře se Vám okno Nová položka.
 1. Vyplňte příslušná pole (viz vzor níže).

Rozpis - Nová položka

1 Skladová položka – Vepište položku, kterou chcete přidat na rozpis, př. Čokoláda (systém Vám napoví jméno skladové položky, potvrďte ji kliknutím levým tlačítkem myši – položka již tedy musí být předvytvořena).

2 Množství – Zadejte množství skladové položky, které je potřeba pro výrobu 1 ks výrobku (př. v Dárkovém koši mají být 2 čokolády).

3 Zobrazovat na účtence – Pokud je funkce aktivní, bude se položka Čokoláda 70% 2×60 Kč zobrazovat na účtence (na účtence nebude vidět pouze konečný výrobek s cenou – tedy Dárkový koš, ale budou na ní i rozepsané jednotlivé položky rozpisu s cenou).

Prodejní cena – Bude automaticky načtena dle Vámi zadaných hodnot při tvorbě položky.

4 Sklad – Vyberte sklad, ze kterého se bude položka rozpisu (Čokoláda 70%) odtěžovat.

5 Přidat položku – Klikněte pro přidání položky na seznam Rozpisu.

V případě, že chcete zrušit přidání nové položky, klikněte na Křížek v pravém horním rohu.

 1. Přidejte postupně všechny položky, z kterých se má Váš Dárkový koš skládat (při přidání položek je možnost zaškrtnout, zda si přejete aby se jednotlivé položky rozepisovali na účtence).
 1. Pokud máte přidané všechny položky na seznamu Rozpisu, nezapomeňte položku uložit kliknutím na 2 Uložit položku.

Úprava položky - Uložit položku

1 Prodejní cena celkem – Sečtená cena všech položek na seznamu. Výsledná prodejní cena je tvořena cenou položek na rozpise (Šampaňské, Čokoláda, Mandle) a cenou samotné prodejní položky (Dárkový koš).

 • Produkt je připraven k prodeji. Po vytvoření Uzávěrky na pokladně a Načtení tržeb v Manažeru se Vám dle rozpisu vyskladní položky z příslušného skladu.


Jak vyrobit basu piva?

Nebo-li jak pracovat s Rozpisem (příklad 2).

Návod

Příklad basa piva se šesti lahvemi.

 1. Vytvořte si prodejní položku Basa piva, Pivo a obal Vratná láhev.
 1. Ve Skladových položkách klikněte u Basa piva na Ikonu tužky, otevře se Vám okno Úprava položky.
 1. Překlikněte v okně na záložku Rozpis a zvolte červené tlačítko Přidat položku, otevře se Vám okno Nová položka.
 1. Vyplňte příslušná pole (viz vzor níže).

Rozpis - Nová položka

1 Skladová položka – Vepište položku, kterou chcete přidat na Rozpis, v našem případě Pivo (systém Vám napoví jméno skladové položky, potvrďte ji kliknutím levým tlačítkem myši – položka již tedy musí být předvytvořená).

2 Množství – Zadejte množství skladové položky, které je potřeba pro výrobu 1 ks výrobku (př. v Base piva má být 6 piv).

3 Zobrazovat na účtence – Pokud je funkce aktivní, bude se položka Pivo 6×17 Kč zobrazovat na účtence (na účtence nebude vidět pouze konečný výrobek s cenou – tedy Basa piva, ale budou na ní i rozepsané jednotlivé položky rozpisu s cenou).

Prodejní cena – Bude automaticky načtena dle Vámi zadaných hodnot při tvorbě položky.

4 Sklad – Vyberte sklad, ze kterého se bude položka rozpisu (Pivo) odtěžovat.

5 Přidat položku – Klikněte pro přidání položky na seznam Rozpisu.

V případě, že chcete zrušit přidání nové položky, klikněte na Křížek v pravém horním rohu.

 1. Přidejte postupně položku Pivo (množství 6) a Vratná láhev (množství 6) – při přidání položek je možnost zaškrtnout, zda si přejete aby se jednotlivé položky rozepisovali na účtence.
 1. Pokud máte přidané všechny položky na seznamu Rozpisu, nezapomeňte položku uložit kliknutím na 2 Uložit položku.

Úprava položky - Uložit položku

1 Prodejní cena celkem – Sečtená cena všech položek na seznamu. Výsledná prodejní cena je tvořena cenou položek na rozpise (6xPivo, 6x Vratná láhev) a cenou samotné prodejní položky (Basa piva).
Př. V tuto chvíli je cena položek na rozpise 120Kč, v záložce Základní údaje je zadána cena Basy piva 70Kč (cena basy), výsledná prodejní cena tedy bude 190Kč.

 • Produkt je připraven k prodeji. Po vytvoření Uzávěrky na pokladně a Načtení tržeb v Manažeru se Vám dle rozpisu vyskladní položky z příslušného skladu.


Jak ovlivňuje výslednou cenu výrobku využití Receptu (Suroviny) a Rozpisu?

V případě, že tvoříte svou vyrobenou položku pomocí Receptu (tedy Surovin), zadáváte celkovou cenu výrobku v záložce Základní údaje1 Prodejní cena. Prodejní cena surovin nehraje žádnou roli. Suroviny zde tvoří celkovou 2 Nákladovou cenu položky.

Výsledná cena dle Receptu

Celková nákladová cena dle surovin

V případě, že tvoříte svou vyrobenou položku pomocí Rozpisu, tvoří celkovou prodejní cenu právě součet 1 Prodejní ceny tvořené položky v záložce Základní údaje a 2 Celková prodejní cena všech jednotlivých položek na seznamu rozpisu.

Prodejní cena položky

Prodejní cena položek rozpisu
 • Více informací k Surovinám (receptům) a Rozpisům naleznete v kapitole Výroba.


Proč se ve skladových položkách po volbě skladu ukazují pořád všechny skladové položky a ne jen ty, které mám v daném skladu naskladněné?

Je důležité si uvědomit, že netvoříte skladové položky pro jednotlivé sklady. V Manageru máte vytvořený seznam skladových položek. Tyto položky je možné naskladňovat, vyskladňovat, přeskladňovat a to v různých skladech. Proto se Vám na seznamu skladových položek ukáží názvy všech, ale zásoba se mění dle zvoleného skladu.

Příklad

Pomocí nákupního dokladu bylo naskladněno 30 ks Coca Cola 1l na Hlavní sklad. Následně pomocí dokladu o převodce bylo 20 ks přeskladněno na Příruční sklad.

 1. Pokud ve skladových položkách zůstane zvoleno 1 Všechny sklady u položky Coca Cola se zobrazí 2 Zásoba 30 ks.

Všechny sklady
 1. Pokud ve skladových položkách bude zvolen 3 Hlavní sklad, položka Coca Cola bude vykazovat 4 Zásobu 10 ks (to proto, že 20 ks bylo přeskladněno na Příruční sklad).

Hlavní sklad
 1. Pokud ve skladových položkách bude zadán 5 Příruční sklad, u položky Coca Cola bude 6 Zásoba 20 ks (jelikož tolik jich bylo přeskladněno z Hlavního skladu).

Příruční sklad