V této kapitole se můžete seznámit se základy markování na dotykové pokladně.


Základní markování

  1. Vstupte na markovací obrazovku. Ťukněte na požadovanou 1 Prodejní položku. Tím namarkujete tuto položku jednou.
    Pokud markujete více položek, nejprve stiskněte požadovaný počet ťuknutím na 2 Číselníku a poté ťukněte na požadovanou 1 Prodejní položku.

Jak markovat - krok 1
  1. Po namarkování všech požadovaných položek zvolte Typ platby ťuknutím na 3 Typ platby. Následuje tisk účtenky.

Jak markovat - krok 2
  1. Kliknutím na 4 Kopie účtu můžete vyjet účet ještě jednou.

Jak markovat - krok 3


Jak provést storno nebo úpravu položky?

  1. Ťukněte na 1 Prodejní položku, kterou chcete stornovat nebo upravit.

Jak stornovat nebo upravit položku - krok 1
  1. Rozevře se postranní nabídka. Pro storno položky ťukněte na tlačítko 2 Storno. Upravovat lze i další vlastnosti.

Jak stornovat nebo upravit položku - krok 2

3 Název položky – Název položky nelze upravovat.

4 Název pro tisk – Změna názvu položky, která se vytiskne na účtenku.

5 Množství – Množství položky. K zvýšení či snížení množství slouží tlačítka + a .

6 Cena za jednotku (ks) – Cena za 1 jednotku položky (l, kg, ks, balení, atd.).

7 Slevy a přirážky – Aplikujete slevu na tuto položku (nikoliv na celý nákup). Po kliknutí se otevře nabídka Vámi předvytvořených slev a přirážek.

Slevy a přirážky
  1. Po jakékoliv změně klikněte na 8 Uložit.

Funkce markování

Jak používat jednotlivé funkce markování, naleznete v těchto kapitolách: