Informace o propojení pokladny s váhou získáte v modulu Systém v Rychlých volbách na dotykové pokladně.

Jak zobrazit informace o propojení s váhou?

  1. Nejdříve klikněte v Rychlých volbách na ozubené kolečko 1 Systém.

Jak zobrazit informace o propojení s váhou - krok 1
  1. V okně Systém klikněte na záložku 2 Správa.
  2. Klikněte na 3 Smart Scale Library.

Jak zobrazit informace o propojení s váhou - krok 2 a 3

Pokud je knihovna Smart Scale Library správně připojena, zobrazí se dialogové okno s její verzí, kontrolním součtem a číslem certifikátu.