Modul Docházka poskytuje přehled zaměstnanců a jejich odpracovaný čas v dané době.


Jak přihlásit uživatele?

  1. Na začátku směny oznámí zaměstnanec svůj příchod zadáním svého speciálního PINu a kliknutím na tlačítko 1 Příchod.

Docházka - Přihlašovací obrazovka
  1. Objeví se zelená lišta s informací o přihlášení uživatele.

Docházka - Příchod
  1. Pro zadání odchodu klikne zaměstnanec na tlačítko 2 Odchod. Objeví se červená lišta s informací o odhlášení uživatele.

Docházka - Odchod


Jak pracovat s modulem docházka?

  1. V rychlých volbách klikněte na modul 1 Docházka.

Rychlé volby - Docházka
  1. Objeví se okno s přehledem docházky.

Docházka - Přehled

1 Jméno pracovníka a možnost rozkliknout detail docházky daného uživatele.

2 Odpracovaný čas, Příchod a Odchod, lze vidět i pětiminutovou pauzu.