Funkce Odběratel slouží k přidání odběratele, tedy jeho údajů na účet. Je možné přidat odběratele – Firmu či Osobu buďto přímým vytvořením a zadáním na markovací obrazovce dotykové pokladny či předvytvořením v manažeru v sekci Partneři a následným výběrem ze seznamu již vytvořených Odběratelů (Partnerů).


Jak používat funkci Odběratel?

 1. Namarkujte příslušné 1 Prodejní položky.
 2. Klikněte na funkci 2 Odběratel. Otevře se okno Partneři pro přidání odběratele.

Jak používat funkci Odběratel - krok 1 a 2
 1. Pomocí pole 3 Vyhledávání můžete vyhledávat v 4 seznamu již vytvořených partnerů.
 2. Popřípadě můžete přidat nového odběratele kliknutím na 5 Přidat partnera.

Jak používat funkci Odběratel - krok 3 a 4
 1. Vyberte tedy partnera ze seznamu či vytvořte nového a klikněte na něj. Vybraný partner bude nastaven jako 6 Odběratel pro účtenku.

Jak používat funkci Odběratel - krok 5Jak přidat na dotykové pokladně nového partnera do seznamu?

 1. Po kliknutí na 5 Přidat partnera, se otevře okno Přidat partnera.

Přidání partnera – Osoby

Zůstaňte na záložce 1 Osoba a vyplňte všechna příslušná pole.

Přidání nového partnera - osoba
 • Kód – Zadejte kód zákazníka (například číslo věrnostní karty) díky kterému lze zákazníky lépe vyhledat.
 • Osobní údaje – Jméno, Příjmení, Telefon a Email.

Přidání partnera – Firmy

Překlikněte na záložku 2 Firma a vyplňte všechna příslušná pole.

Přidání nového partnera - firma
 • Kód – Zadejte kód zákazníka (například číslo věrnostní karty) díky kterému lze zákazníky lépe vyhledat.
 • Název – Název firmy, společnosti či jméno a příjmení OSVČ.
 • – Po zadání IČ, můžete využít funkce 3 Předvyplnit z registru.
 • DIČ, Ulice, Město,PSČ, Telefon, Email, Plátce DPH – Tyto udáje se automaticky doplní pokud využijete tlačítko 3 Předvyplnit z registru jinak je vyplňte ručně.
 1. Po vyplnění údajů klikněte na 4 Uložit pro přidání partnera do seznamu.

Tvorba nového partnera