V záložce Země můžete zpravovat jednotlivé země, které tvoří nabídku 1. při vyplňování záložky Moje údaje, 2. při tvorbě Partnerů – přidání firmy či osoby a 3. při úpravě parametrů Provozovny.

Země

1 Přidat zemi – Otevření okna pro přidání nové země.

2 Tabulka zemí – Přehled vytvořených zemí.

3 Ikona oka – Zobrazení náhledu na Detail země.

4 Zobrazit filtry – Zobrazení pole filtrů pro vyhledávání v tabulce zemí.

5 Nastavení tabulky – Nastavení uspořádání sloupců tabulky zemí.

6 Export – Export tabulky zemí do Excelu.


Jak přidat novou zemi?

  1. Klikněte na tlačítko 1 Přidat zemi. Otevře se okno pro přidání nové země.
  1. Vyplňte požadovaná pole.

Nová země

2 Kód – Kód nové země (CZ, D, SK ad.).

3 Vlastní název – Zadejte obecný název.

  1. Potvrďte vytvoření nové země kliknutím na 3 Přidat zemi nebo pro zrušení vytváření nové země, klikněte na křížek.

Jak upravit nebo smazat existující zemi?

Úprava a smazání země

Úprava země

  1. Klikněte na 1 Ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě země.

Úprava země
  1. Proveďte Vámi požadované změny.
  2. Klikněte na 2 Uložit pro uložení změn. Pokud chcete zadané změny zrušit, klikněte na křížek.

Smazání země

  1. Klikněte na 1 Ikonu koše. Otevře se okno k potvrzení smazání země.

Odstranění země
  1. Pro potvrzení smazání klikněte na ANO. Pokud chcete zrušit smazání jednotky, klikněte na NE nebo křížek.