Stránka Finance zobrazuje přehled pohybu hotovosti a stravenek na dotykové pokladně. Jedná se o přehled záložky Pokladní kniha na dotykové pokladně.

Finance

1 Pokladny – Zobrazení pohybu sledovaných financí.

2 Údaje o financích

3 Sledování zůstatku – Pokud je tato možnost vypnutá, údaje z pokladní knihy se nezobrazí. Pokud máte možnost zapnutou, a poté jí vypnete, všechna data k danému typu platby v záložce Finance budou smazána.

Po kliknutí na 4 Hotově Kč se Vám zobrazí přehled.

Detail pohybu hotovosti

1 Období – Pomocí tohoto okénka můžete vybrat za jaké časové období chcete údaje zobrazit.

2 Udaje o pohybu hotovosti na pokladně – Zde se zobrazují všechny pohyby v pokladní knize.