Pokladní kniha slouží ke správě pohybu hotovosti a stravenek na dotykové pokladně.

Ťukněte na 1 Pokladní kniha pro zobrazení okna ke správě pohybu hotovosti a stravenek.

Rychlé volby - Pokladní kniha

Pokladní kniha

1 – Typ platby.

2 – Datum uzávěrky.

3 – Počáteční stav hotovosti na dotykové pokladně.

4 – Očekávaná tržba.

5 Vklad do pokladny – Otevření okna pro Vklad do pokladny.

Pokladní kniha - vklad do pokladny
  • Vyplňte pole Částka a Poznámka, popř. můžete zvolit Partnera a následně Uložte vklad.

6 Výběr z pokladny – Otevření okna pro Výběr z pokladny.

Pokladní kniha - výběr z pokladny
  • Vyplňte pole Částka a Poznámka, popř. můžete zvolit Partnera a následně Uložte výběr.

7 Odvod hotovosti – Otevření okna pro Odvod hotovost z dotykové pokladny.

Pokladní kniha - odvod hotovosti
  • Vyplňte pole Částka a Poznámka, popř. můžete zvolit Partnera a následně Uložte odvod.

8 Zpět na rychlé volby – Přesun zpět na Rychlé volby.