V případě, že Vám pokladna při markování vážené položky hlásí, že je nutné zadat váhu, postupujte podle těchto kroků:


  1. Nejprve zkontrolujte, zda:

a) je váha zapnuta,
b) je správně připojena k dotykové pokladně.


  1. V nastavení zařízení se ujistěte, zda máte správně nastaveny parametry pro váhu a vyzkoušejte zkušební vážení.

  1. CRC modul váhy se neschoduje s certifikátem pokladny

Pokud Vám pokladna hlásí, že se CRC modulu váhy neshoduje s certifikátem pokladny, pravděpodobně je porušená knihovna Smart Scale Library. V tomto případě se, prosím, obraťte na naši zákaznickou podporu.

CRC modul váhy se neschoduje

V případě, že Vám pokladna při markování vážené položky položku nenamarkuje, postupujte podle hlášky pokladny:

Váha je stále v pohybu Ujistěte se, že je váha umístěna na pevném povrchu a že s ní není v průběhu vážení manipulováno.
Váha nebyla vynulována od posledního vážení Před každým vážením se musí váha dostat do nulové polohy. Sejměte z váhy zboží, počkejte, až se na displeji váhy zobrazí nula, položte zboží zpět na váhu a namarkujte položku.
Váha je podtížena nebo zobrazuje zápornou váhu Sejměte zboží z váhy a váhu vynulujte pomocí tlačítka 0. Položte zboží zpět na váhu a namarkujte položku.