p(#dp).

Dotyková pokladňa slúži na predaj sortimentu. Pokladničný predaj je v prípade pripojenia k internetu realizovaný online – dáta o predaji sú priamo odosielané na FS. Dáta sú v pravidelných intervaloch vďaka replikácii automaticky zabezpečene prenášané cez internet do webového rozhrania manažéra, kde sú Vám k dispozícii kedykoľvek a odkiaľkoľvek – na Vašom počítači, tablete alebo telefóne .


Rozdelenie kapitoly Dotyková pokladňa