Záložka Parametry EET slouží ke správě certifikátu elektronické evidence tržeb a úpravě dalších parametrů potřebných pro elektronickou evidenci tržeb.

Parametry EET

1 Údaje o firmě, DIČ – Automaticky doplněno z nastavení provozovny.

  • Číslo provozovny – Číslo provozovny, které Vám bylo přiděleno finanční správou.
  • Certifikát – Certifikát slouží pro komunikaci s finanční správou. Pro nahrání certifikátu stiskněte tlačítko 2 Nahrát (pokud již měníte nový certifikát za starý, nemusíte starý vymazávat, stačí zmáčknout pouze nahrát), pro případné vymazání tlačítko 3 Vymazat.
  • Platnost do – V tomto políčku se Vám ukazuje platnost nahraného certifikátu.
  • Ověřovací mód – Zapnutím ověřovacího módu budete odesílat účtenky pouze pro Vaši kontrolu funkčnosti (bez kódu FIK), účtenka se tedy NEBUDE ukládat na daňový portál finanční správy. Tato funkce slouží pouze k testovacím účelům! Na vytisknuté účtence se zobrazí zpráva o tom, zda se podařilo sestavit datovou zprávu a zda je Vaše účtenka v pořádku.
  • Zjednodušený režim – Pokud máte od správce daně schválenou výjimku a účtenky vystavujete ve zjednodušeném režimu (off-line), aktivujte funkci. Může se jednat např. o situaci, kdy z technických důvodů není možné na provozovně stálé připojení k internetu. Účtenky jsou vystavovány s PKP kódem a údaje o tržbách pak musí poplatník odeslat správci daně do 5 dnů od uskutečnění přijaté tržby.
  • Nezobrazovat DIČ na účtence – Pokud nechcete, aby se na vytištěné účtence zobrazovalo DIČ, aktivujte funkci.
  • Časový limit – Maximální doba čekání na odezvu serveru EET. V případě uplynutí této doby bez odezvy se účtenka vytiskne v off-line režimu (bez FIK).
  • Četnost odesílání neodeslaných účtenek – Časový interval, ve kterém se budou znovu odesílat neodeslané účtenky na EET (rozmezí 5 min. – 1 hod.).

4 Odeslat testovací účtenku – Odeslání testovací účtenky pro ověření správnosti certifikátu. Pokud odeslání proběhlo v pořádku, objeví se pod tlačítkem Odeslat světlezelený text: Úspěch: Datovou zprávu evidované tržby v ověřovacím módu se podařilo zpracovat.

5 Uložit změny – Po provedených změnách nezapomeňte stisknout tlačítko Uložit změny.

Video k nastavení EET: