Záložka Terminál ukazuje přehled terminálů a k nim přiřazeným obrazovkám.

Terminály (Nastavení)

1 Kód – Kódové označení terminálu.

2 Název – Název terminálu.

3 Obrazovka – Markovací obrazovka, která je přiřazena k danému terminálu.

4 Prefix čísla objednávky – Znaky či číslo, které se budou zobrazovat před samotným číslem objednávky.

5 Ikona tužky – Otevření okna pro úpravu údajů o terminálu (pokladně).


Jak změnit markovací obrazovku zobrazovanou na dotykové pokladně?

  1. Klikněte na 5 Ikonu tužky. Otevře se okno Úprava terminálu.

Úprava markovací obrazovky terminálu
  1. Pokud chcete můžete změnit Kód a Název terminálu.
  2. Kliknutím na 1 Obrazovka otevřete nabídku obsahující Vámi vytvořené markovací obrazovky. Vyberte, kterou chcete používat pro daný terminál.
  3. Potvrďte změny kliknutím na 2 Uložit.