Záložka Tržby slouží k prohlížení dokladů o tržbě z uplynulého období prodeje.

Tržby

1 Časové období – Zvolte Vámi požadované časové období, za které chcete zobrazit doklady o tržbě (Dnes, Tento týden, Minulý měsíc, Od-Do, apod.)

2 Terminál – Zvolte příslušný terminál.

3 Načíst tržby – Tlačítko pro načtení tržeb. Po stisknutí se načtou všechny tržby z dosud nezpracovaných uzávěrek a vytvoří se doklad o tržbě.

4 Hledat – Vložte hledaný výraz a spusťte vyhledávání pomocí lupy.

5 Tabulka – Tabulka dokladů o tržbě dle zvolených parametrů, možnost exportovat doklady o tržbě do externího souboru – POHODA, ISDOC, MoneyS3.

6 Jít na stránku – Zadejte číslo stránky a potvrďte (Enterem) pro přechod na ni.

7 Zobrazit filtry – Zobrazit pole filtrů, dle kterých lze vyhledávat v tabulce dokladů o tržbě (podle čísla).

8 Nastavení tabulky – Změna zobrazení a uspořádání sloupců tabulky dokladů o tržbě.

9 Export – Otevření okna pro export tabulky dokladů o tržbě. Po výběru druhu exportu a potvrzením tlačítkem OK, se Vám automaticky vygeneruje a stáhne Excel soubor.

Okno Export dat