V sekci Uzavřené účty jsou dostupné přehledy, které zohledňují pouze uzavřené a zaplacené účtenky a jejich položky.

Základní přehled

Uzavřené účty - Základní přehled

1 Období – Zvolte si časového období, za které chcete přehled zobrazit.

2 Terminál – Vyberte terminál, za který chcete přehled zobrazit.

3 Vytisknout přehled – Stisknutím tohoto tlačítka můžete přehled vytisknout nebo jej uložit do PDF.

4 Export ISDOC – Vytvoříte exportní soubor dat ve formátu ISDOC.

5 Export Pohoda – Vytvoří exportní soubor ve formátu pro systém Pohoda.

6 Export MoneyS3 – Vytvoří exportní soubor ve formátu pro systém MoneyS3.

7 Importovat iDoklad – Manuálně importujete data do Vašeho aktivního účtu iDokladu, pokud jej máte propojený s Markeetou (propojit iDoklad můžete v sekci Reporty, kde lze i nastavit automatické zasílání dat).

8 Finanční přehled – Zobrazení celkového hrubého prodeje rozděleného dle typu platby, rekapitulaci DPH a dle typu režimu EET, v němž byly prodeje uskutečněny.

9 Druhový přehled – Přehled množství prodaných jednotlivých prodejních položek dle skupin, v nichž jsou zařazeny.K čemu slouží jednotlivé přehledy?

Každý přehled může sloužit jako určitá statistika.

Pozn. Body 24 jsou u všech přehledů stejné, proto je jejich vysvětlení uvedeno pouze u prvního přehledu Přehled podle dnů.

Přehled podle dnů

Uzavřené účty - Přehled podle dnů

1 Přehled podle dnů – Díky tomuto přehledu můžete zjistit konkrétní prodej za každý den, který je možné rozkliknout (př. můžete tak zjistit, v jaké dny máte největší obrat).

2 Období – Zvolte období, za které chcete zobrazit přehled.

3 Export tabulky – Po stisknutí tohoto tlačítka vyexportujete zobrazená data do tabulky ve formátu Excel.

4 Nastavení tabulky – Nastavení zobrazení a uspořádání sloupců tabulky přehledu (lze upravit pole Počet položek, Množství, Nákupní cena, DPH, Zisk, PLU/EAN kód).


Přehled podle skupin

Uzavřené účty - Přehled podle skupin

1 Přehled podle skupin – Zobrazuje se přehled podle jednotlivých prodejních skupin, které jste si vytvořili (př. můžete tedy zjistit která skupina prodejních položek se nejvíce prodává).


Přehled podle hodin

Uzavřené účty - Přehled podle hodin

1 Přehled podle hodin – Zobrazuje přehled prodejů po hodinách (př. využijete k zjištění vytíženosti Vašeho podniku nebo prodeje v danou hodinu).


Přehled podle partnerů

Uzavřené účty - Přehled podle partnerů

1 Přehled podle partnerů – Zobrazuje přehled prodejů dle zadaných partnerů (odběratelů – možné zadávat odběratele s IČ i fyzické osoby bez IČ), můžete využít pro přehled, který odběratel u Vás kdy a za kolik nakoupil zboží.


Přehled podle personálu

Uzavřené účty - Přehled podle personálu

1 Přehled podle personálu – Zobrazuje přehled prodejů dle uživatelů, kteří je uskutečnili (př. můžete zjistit jaké množství produktů jednotliví zaměstnanci prodali a použít přehled k vypočítání podílové výplaty).


Přehled podle stolů

Uzavřené účty - Přehled podle stolů

1 Přehled podle stolů – Zobrazuje přehled prodejů dle jednotlivých stolů (můžete například zjisti, který stůl je nejoblíbenější či nejvyužívanější podle výše útraty).


Přehled podle dnů v týdnu

Uzavřené účty - Přehled podle dnů v týdnu

1 Přehled podle dnů v týdnu – Zobrazuje přehled prodejů dle toho, v jaký den v týdnu byly provedeny (můžete tak zjistit jaký den v týdnu máte nejvyšší nebo nejnižší obraty).