Sklad slouží k přehledu skladových položek, stavu skladu a k tvorbě a přehledu skladových dokladů.

Pro zobrazení ťukněte na 1 Sklad. Otevře se skladové okno s dalšími možnostmi.

Rychlé volby - Sklad

Okno skladu


1 Tržby

Tržby slouží k prohlížení dokladů o tržbě z uplynulého období prodeje.

Sklad - Tržby

1 Načíst tržby – Tlačítko pro načtení tržeb. Po stisknutí se načtou všechny tržby z dosud nezpracovaných uzávěrek a vytvoří se doklad o tržbě.

2 Sklad – Výběr skladu, za který chcete doklady zobrazit.

3 Období – Zvolte Vámi požadované časové období, za které chcete zobrazit doklady o tržbě (Dnes, Tento týden, Minulý měsíc, Od-Do, apod.).

4 Tabulka dokladů o trřbě – Kliknutím na příslušný doklad lze zobrazit náhled na něj.

5 Nastavení tabulky – Zobrazení a uspořádání jednotlivých sloupců tabulky.


2 Nákup

Nákup slouží k tvorbě a úpravě nákupních dokladů (naskladnění zboží).

Sklad - Nákup

1 Přidat doklad – Otevření okna pro přidání nového nákupního dokladu.

2 Sklad – Výběr skladu, za který chcete doklady zobrazit.

3 Období – Zvolte Vámi požadované časové období, za které chcete zobrazit nákupní doklady (Dnes, Tento týden, Minulý měsíc, Od-Do, apod.).

4 Tabulka nákupních dokladů – Kliknutím na příslušný doklad lze zobrazit náhled na něj.

5 Nastavení tabulky – Zobrazení a uspořádání jednotlivých sloupců tabulky.


3 Remitenda

Remitenda je skladový doklad, který se vytváří pro odkoupení zboží dodavatelem (př. ráno nakoupíte noviny/časopisy a večer máte možnost nechat odkoupit dodavatelem neprodané kusy zpět).

Sklad - Remitenda

1 Přidat doklad – Otevření okna pro přidání nového dokladu o remitendě.

2 Sklad – Výběr skladu, za který chcete doklady zobrazit.

3 Období – Zvolte Vámi požadované časové období, za které chcete zobrazit doklady o remitendě (Dnes, Tento týden, Minulý měsíc, Od-Do, apod.).

4 Tabulka dokladů o remitendě – Kliknutím na příslušný doklad lze zobrazit náhled na něj.

5 Nastavení tabulky – Zobrazení a uspořádání jednotlivých sloupců tabulky.


4 Převodka

Převodka slouží ke správě pohybu zboží mezi sklady.

Sklad - Převodka

1 Přidat doklad – Otevření okna pro přidání nového dokladu o převodce.

2 Sklad – Výběr skladu, za který chcete doklady zobrazit.

3 Období – Zvolte Vámi požadované časové období, za které chcete zobrazit doklady o převodce (Dnes, Tento týden, Minulý měsíc, Od-Do, apod.).

4 Tabulka dokladů o převodce – Kliknutím na příslušný doklad lze zobrazit náhled na něj.

5 Nastavení tabulky – Zobrazení a uspořádání jednotlivých sloupců tabulky.


5 Ostatní příjem

Ostatní příjem slouží ke správě dokladů o ostatním příjmu (např. Příjem darů/dárků od dodavatele, naskladnění spotřebního materiálu určeného pro personál, apod.).

Sklad - Ostatní příjem

1 Přidat doklad – Otevření okna pro přidání nového dokladu o ostatním příjmu.

2 Sklad – Výběr skladu, za který chcete doklady zobrazit.

3 Období – Zvolte Vámi požadované časové období, za které chcete zobrazit doklady o ostatním příjmu (Dnes, Tento týden, Minulý měsíc, Od-Do, apod.).

4 Tabulka dokladů o ostatním příjmu – Kliknutím na příslušný doklad lze zobrazit náhled na něj. Doklad 4 je ručně vytvořený doklad o ostatním příjmu. Doklad 5 je systémem automaticky vytvořený doklad po vytvoření Inventury.

6 Nastavení tabulky – Zobrazení a uspořádání jednotlivých sloupců tabulky.


6 Ostatní výdej

Ostatní výdej slouží ke správě dokladů o ostatním výdeji (např. Likvidace zničeného zboží, odpis prošlého, vyskladněni spotřebního materiálu pro personál, apod.).

Sklad - Ostatní výdej

1 Přidat doklad – Otevření okna pro přidání nového dokladu o ostatním výdeji.

2 Sklad – Výběr skladu, za který chcete doklady zobrazit.

3 Období – Zvolte Vámi požadované časové období, za které chcete zobrazit doklady o ostatním výdeji (Dnes, Tento týden, Minulý měsíc, Od-Do, apod.).

4 Tabulka dokladů o ostatním výdeji – Kliknutím na příslušný doklad lze zobrazit náhled na něj. Doklad 4 je ručně vytvořený doklad o ostatním výdeji. Doklad 5 je systémem automaticky vytvořený doklad po vytvoření Inventury.

6 Nastavení tabulky – Zobrazení a uspořádání jednotlivých sloupců tabulky.


7 Inventura

Inventura slouží ke správě a evidenci inventurních dokladů. Zde můžete porovnat fyzickou kontrolu Vašeho skladu s daty v databázi (vystopování ztraceného zboží).

Sklad - Inventura

1 Přidat doklad – Otevření okna pro přidání nového inventurního dokladu.

2 Sklad – Výběr skladu, za který chcete doklady zobrazit.

3 Období – Zvolte Vámi požadované časové období, za které chcete zobrazit inventurní doklady (Dnes, Tento týden, Minulý měsíc, Od-Do, apod.).

4 Tabulka inventurních dokladů – Kliknutím na příslušný doklad lze zobrazit náhled na něj.

5 Nastavení tabulky – Zobrazení a uspořádání jednotlivých sloupců tabulky.


8 Skladové položky

Skladové položky zobrazují přehled všech prodejních a skladových položek a informace o nich (zásoba na skladu, historie nákupních cen, atd.).

Sklad - Skladové položky

1 Nová položka – Otevření okna pro přidání nové skladové položky.

2 Sklad – Výběr skladu, za který chcete skladové položky zobrazit.

3 Nastavení tabulky – Zobrazení a uspořádání jednotlivých sloupců tabulky.


9 Stav skladu

Stav skladu slouží jako ukazatel přehledu jednotlivých položek a jejich stavu na skladu.

Sklad - Stav skladu

1 Odečítat aktuální prodeje – Při zapnutí přepínače se zobrazí zásoba skladů on-line (stav skladu se však změní až po provedení uzávěrky na pokladně a načtení tržeb).

2 Sklad – Výběr skladu, za který chcete doklady zobrazit.

3 Období – Zvolte Vámi požadované časové období, za které chcete zobrazit stav skladu (Dnes, Tento týden, Minulý měsíc, Od-Do, apod.).

4 Nastavení tabulky – Zobrazení a uspořádání jednotlivých sloupců tabulky.

5 Vytisknout – Přehled stavu skladu lze vytisknout.


10 Otevřít sklad v prohlížeči

Otevření skladového hospodářství v prohlížeči – ve webovém rozhraní manažera.